Địa điểm làm thủ tục hải quan

Địa điểm làm thủ tục hải quan ở đâu là một trong những câu hỏi phổ biến nhất hiện nay. Đây là vấn đề được đặt lên hàng đầu đối với những doanh nghiệp xuất – nhập khẩu chuẩn bị xuất lô hàng đầu tiên. Vậy hãy cùng tìm hiểu về địa điểm và thời hạn làm thủ tục qua bài viết sau nhé!

Vai trò của tờ khai hải quan điện tử

Tờ khai hải quan điện tử là một trong những giấy tờ quan trọng khi tiến hành thủ tục. Tờ khai điện tử có vai trò như sau:

 • Tờ khai được sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, thanh toán ngân hàng, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,….
 • Tờ khai là cơ sở để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đang được lưu thông trên thị trường.
 • Cơ quan quản lý sử dụng tờ khai điện tử để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra.

Cơ quan Hải quan phải có trách nhiệm cung cấp thông tin của tờ khai dưới dạng dữ liệu điện tử. Điều này nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai điện tử. 

Hồ sơ tiến hành thủ tục hải quan gồm những gì?

Để tiến hành thủ tục hải quan nhanh chóng và thuận lợi nhất thì bạn không thể thiếu những giấy tờ sau:

 • Tờ khai hoặc chứng từ thay thế được cho tờ khai hải quan.
 • Những chứng từ có liên quan do cơ quan hải quan yêu cầu.

Tùy theo từng trường hợp khác nhau, người kê khai cần phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ do cơ quan yêu cầu tại địa điểm làm thủ tục hải quan. Những loại giấy tờ thường được yêu cầu xuất trình: hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, hợp đồng mua bán hàng hóa, văn bản miễn kiểm tra chuyên ngành, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc các chứng từ hàng hóa có liên quan. 

Chứng từ có thể là chứng từ điện tử hoặc chứng từ giấy. Chứng từ điện tử cần phải đảm bảo tính toàn vẹn và khuôn mẫu phải theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ tiến hành thủ tục hải quan gồm những gì?
Hồ sơ tiến hành làm thủ tục với hải quan gồm những gì?

Địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu ở đâu?

Đăng ký tờ khai nhập khẩu là bước đầu tiên trong quá trình làm thủ tục. Theo quy định vào điểm b, khoản 1, điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:

Những hàng hóa nhập khẩu sẽ phải đăng ký tờ khai tại trụ sở chi cục hải quan cửa khẩu. Đây là nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn,… Hoặc có thể đăng ký tại chi cục ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến.

Tổng cục hải quan đã thống nhất thực hiện, làm rõ quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan được nêu tại điểm b, khoản 1, điều 19 là:

Chi cục ngoài cửa khẩu là chi cục hải quan thành lập nội địa nơi doanh nghiệp có trụ sở, nơi hàng hóa được vận chuyển đến; Chi cục cửa khẩu cũng có thể là nơi hàng hóa được nhập khẩu hoặc khác. 

Thời hạn nộp hồ sơ theo quy định 2023

Đối với những hàng hóa xuất khẩu thì tờ khai cần được nộp sau khi đã tập kết hàng hóa. Hàng hóa cần được đặt ngay tại địa điểm làm thủ tục hải quan mà người kê khai thông báo. Thời hạn chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì cần đưa đến chậm nhất là 02 giờ. Hàng hóa này cần phải được đưa đến trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu thì tờ khai cần nộp trước hàng hóa đến cửa khẩu. Hoặc tờ khai cần phải nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hàng hóa đến cửa khẩu.

Thời hạn nộp tờ khai đã được quy định rõ theo quy định tại khoản 2 điều 69 của Luật Hải Quan 2014 đối với phương tiện vận tải. Tờ khai sẽ có giá trị sử dụng trong thời hạn là 15 ngày kể từ khi đăng ký.

Đối với thời hạn nộp chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:

 • Trường hợp người kê khai theo phương pháp truyền thống qua giấy thì cần phải nộp, xuất trình chứng từ có liên quan. Đặc biệt, người khai cần xuất trình văn bản khi đăng ký tờ khai tại địa điểm làm thủ tục hải quan.
 • Trường hợp khai hải quan điện tử thì cơ quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Sau đó, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế các loại hàng hóa. Trong thời gian này, người kê khai cần nộp các chứng từ giấy. Không cần nộp lại những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin dữ liệu một cửa quốc gia.

Địa điểm làm thủ tục hải quan là ở đâu?

Theo quy định của nhà nước tại điều 22 của luật hải quan 2014 thì địa điểm làm thủ tục quy định như sau:

Địa điểm làm thủ tục hải quan chính là nơi mà cơ quan sẽ tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra thực tế phương tiện vận tải và hàng hóa. Địa điểm tiếp nhận và xử lý hồ sơ là tại trụ sở cục và trụ sở chi cục hải quan. 

Những địa điểm kiểm tra hàng hóa thực tế là tạ: 

 • Khu vực cửa khẩu: Ga đường sắt liên vận với quốc tế; Cảng hàng không dân dụng quốc tế; Đường bộ; Bưu điện quốc tế; Cảng biển nội địa có thực hiện hoạt động xuất – nhập khẩu, xuất – nhập cảnh hoặc quá cảnh; Những cảng xuất – nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
 • Ngay tại địa điểm của trụ sở chi cục hải quan.
 • Theo địa điểm kiểm tra tập trung của Tổng cục trưởng tổng cục hải quan.
 • Địa điểm kiểm tra ngay tại công trình, cơ sở sản xuất, nơi tổ chức các cuộc hội họp, triển lãm.
 • Địa điểm kiểm tra ngay tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế.
 • Kiểm tra tại địa điểm thu gom hàng lẻ.
 • Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan: Việt Nam và nước láng giềng tại cửa khẩu đường bộ.
 • Địa điểm khác do Tổng cục trưởng tổng cục hải quan quyết định.

Những cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi quy hoạch và thiết kế cửa khẩu cần có trách nhiệm: Bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan, lưu giữ hàng hóa xuất – nhập khẩu đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát theo quy định Luật Hải Quan 2014. 

Địa điểm làm thủ tục hải quan là ở đâu?
Địa điểm làm thủ tục hải quan ở đâu làm uy tín?

Thời hạn tiến hành thủ tục

Theo quy định tại điều 23 luật hải quan 2014 thì thời hạn để làm thủ tục như sau:

Người kê khai nộp và xuất trình hồ sơ điện tử hoặc ngay tại địa điểm làm thủ tục hải quan. Tiếp theo, cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra ngay sau khi nhận được hồ sơ theo luật hải quan 2014.

Người khai cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 điều 21 của luật hải quan 2014. Thời hạn hoàn thành kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa được quy định như sau:

 • Việc kiểm tra hồ sơ cần được hoàn thành chậm nhất là 2 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.
 • Cơ quan cần đảm bảo hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc. Tính từ thời điểm người khai xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan.
 • Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm thì thời hạn sẽ tính khác. Thời hạn của loại hàng hóa này được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. 
 • Trường hợp lô hàng có nhiều chủng loại, số lượng lớn, kiểm tra phức tạp thì thời hạn hoàn thành sẽ dài hơn. Thủ trưởng sẽ đưa ra quyết định gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên thời gian gia hạn tối đa không được quá 2 ngày.

Những yêu cầu cơ bản đối với cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan cần đảm bảo thời gian kiểm tra phương tiện vận tải tại địa điểm làm thủ tục hải quan. Điều này sẽ giúp cho việc xếp dỡ hàng hóa xuất – nhập khẩu; xuất – nhập cảnh của hành khách theo kịp tiến độ. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng cần phải đảm bảo kiểm tra, giám sát theo đúng như quy định Luật hải quan.

Theo quy định của nhà nước, việc thông quan hàng hóa cần được thực hiện theo điều 37 Luật hải quan 2014. Theo như cơ sở đề nghị của người khai hoặc để đảm bảo kịp tiến độ của việc xếp dỡ hàng hóa thì cơ quan hải quan cần thực hiện thủ tục đối với hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ. Việc tiến hành thực hiện cần phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn hoạt động.

Những câu hỏi thường gặp về thủ tục hải quan

Đối tượng khai báo hải quan là những đối tượng nào?

Theo điều 5 của Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì người khai là các đối tượng sau:

 • Chủ hàng hóa xuất – nhập khẩu. 
 • Chủ phương tiện, điều khiển phương tiện xuất – nhập khẩu hoặc vận tải xuất – nhập cảnh.
 • Người được chủ hàng hóa ủy quyền.
 • Người thực hiện các dịch vụ quá cảnh hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan.
 • Doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế.

Những trường hợp nào hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế?

Theo khoản 1 điều 33 Luật Hải Quan năm 2014 thì những trường hợp sau được miễn kiểm tra thực tế:

 • Hàng hóa chuyên dùng để phục vụ công tác quốc phòng, an ninh.
 • Hàng hóa nhằm phục vụ cho những yêu cầu khẩn cấp.
 • Những trường hợp hàng hóa khác theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Địa điểm nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu ở đâu?

Địa điểm làm thủ tục hải quan và nộp báo cáo quyết toán là ngay tại Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Những câu hỏi thường gặp về thủ tục hải quan
Những câu hỏi thường gặp về thủ tục với bên hải quan

Bài viết trên chia sẻ và hướng dẫn địa điểm làm thủ tục hải quan đúng chuẩn 2023. Hy vọng thông qua đây, bạn sẽ hiểu được quy trình làm thủ tục cũng như thời hạn nộp tờ khai. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin, quy định mới nhất về thủ tục với bên hải quan tại đây nhé!

Đánh giá post