Để nộp đơn khiếu nại tại công ty logistics OZ Việt Nam, quý khách hàng có thể tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin: Đầu tiên, quý khách hàng cần thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề khiếu nại, bao gồm các chứng từ, hợp đồng, biên bản giao nhận, hình ảnh hoặc bất kỳ chứng cứ nào liên quan.

Bước 2: Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng: Quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của OZ Việt Nam thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ email được cung cấp trên trang web công ty. Họ sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin chi tiết về quy trình khiếu nại và yêu cầu cần thiết.

Bước 3: Lập đơn khiếu nại: Tiếp theo, quý khách hàng cần lập đơn khiếu nại chính thức. Đơn này nên bao gồm thông tin cá nhân của quý khách hàng, mô tả chi tiết về vấn đề khiếu nại, các chứng cứ và bằng chứng hỗ trợ, cũng như yêu cầu cụ thể của quý khách hàng.

Bước 4: Gửi đơn khiếu nại: Sau khi hoàn thành đơn khiếu nại, quý khách hàng nên gửi đơn này đến bộ phận chăm sóc khách hàng của OZ Việt Nam thông qua email, fax hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh. Đảm bảo rằng đơn khiếu nại được gửi đến địa chỉ chính xác và có xác nhận gửi.

Bước 5: Theo dõi và phản hồi: Sau khi nộp đơn khiếu nại, quý khách hàng nên theo dõi quá trình xử lý và phản hồi từ OZ Việt Nam. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thực hiện các bước cần thiết để giải quyết khiếu nại của quý khách hàng và thông báo kết quả.

Quyền lợi của khách hàng