Bật mí mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan 2023 mới nhất

Trong một số trường hợp, có thể vì lý do đột xuất nhiều cá nhân không thể tự mình làm một số giao dịch thủ tục. Từ đó có thể ủy quyền cho người thân thực hiện thủ tục này. Tùy vào thủ tục giao dịch mà có các quy định riêng về hình thức, mẫu.

Trong lĩnh vực hải quan thì giấy ủy quyền rất phổ biến. Vậy mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan 2023 như thế nào? Hãy cùng đọc ngay bài viết dưới đây để biết ngay nhé.

Giấy ủy quyền được hiểu là gì?

Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý, đây cũng là tài liệu để ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định cho người được ủy quyền để đại diện cho mình thực hiện một số công việc. Hay các công việc nhất định trong phạm vi được ủy quyền.

Trong một số văn bản pháp luật hiện nay thì chưa có quy định về mẫu giấy ủy quyền. Nhưng khi soạn thảo giấy ủy quyền thì các cá nhân cần phải chú ý một số thông tin bắt buộc phải có trong giấy ủy quyền như sau:

 • Thông tin cá nhân của bên ủy quyền và bên được ủy quyền bao gồm họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân có ngày cấp và nơi cấp.
 • Phải có nội dung được ủy quyền, trong phần này cần phải ghi rõ cụ thể nội dung của công việc được ủy quyền.
 • Đặc biệt phải ghi rõ thời gian ủy quyền có ghi rõ giấy ủy quyền có thời hạn từ ngày mấy tháng mấy năm mấy đến ngày mấy tháng mấy năm mấy. Đồng thời, cần phải thỏa thuận rõ phạm vi ủy quyền.
 • Bên ủy quyền và bên được ủy quyền cần phải ký tên vào giấy ủy quyền. Sau đó sẽ thực hiện chứng thực chữ ký của người ủy quyền. 
 • Cần phải tiến hành thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp nếu xảy ra tranh chấp nội dung giấy ủy quyền.
 • Trong trường hợp nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình bày chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền.

Thủ tục hải quan có cho phép ủy quyền thực hiện?

Đây là câu hỏi được khá nhiều người đặt ra. Theo quy định tại khoản 14 của Điều 4 Luật Hải Quan 2014 do Nhà nước Ban Hành có quy định:

“Người khai hải quan bao gồm: chủ nhà hàng: chủ phương tiện vận tải; người điều khiển vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.”

Đồng thời, tại Luật Hải Quan 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định chi tiết với các trường hợp người khác được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan năm 2023 là gì?

Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan chính là văn bản ghi nhận việc người được ủy quyền (ở đây ý nói người khai hải quan( chỉ định cho người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện một số công việc liên quan đến thủ tục hải quan trong một phạm vi nhất định. Hoặc thời hạn và trách nhiệm nhất định được ghi nhận cụ thể được ghi trong giấy ủy quyền.

Đối với mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan thì đã được xây dựng với mong muốn giúp nhiều người gặp khó khăn hoặc việc đột xuất có thể dễ dàng thực hiện việc ủy quyền. Việc này sẽ thực hiện bằng cách điền đầy đủ các thông tin của mình trên mẫu giấy ủy quyền có sẵn, có thể điều chỉnh một số điểm để phù hợp với nhu cầu. Cơ bản thì sườn thông tin cầu có của một giấy ủy quyền để giúp người thực hiện sẽ không bị thiếu sót thông tin cũng như sẽ chặt chẽ hơn về mặt pháp lý.

Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan mới nhất 2023 sẽ có mẫu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______*****_______

…., ngày … tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại … Chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

​Họ và tên

Sinh ngày:

CMND số

Địa chỉ:

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

​Họ và tên

Sinh ngày:

CMND số

Địa chỉ:

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Ví dụ: Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan năm 2023 là gì?
Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan năm 2023 là gì?

Công văn về việc ủy quyền làm thủ tục hải quan như thế nào?

Căn cứ Điều 143 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7 Điều 4 Luật Hải quan, Khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 và căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại, Tổng cục hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp nhận công ty uỷ quyền cho chi nhánh công ty được khai báo làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

a. Đối với công ty uỷ quyền thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, tranh chấp phát sinh (nếu có) và chấp hành pháp luật về hải quan.

b. Đối với chi nhánh công ty thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ hải quan, phân loại hàng hóa, áp mã, tính thuế… mà chi nhánh công ty được uỷ quyền.

c. Mã số thuế ghi tờ khai hải quan là mã số thuế của công ty, dấu đóng trên tờ khai hải quan là dấu của chi nhánh nhưng phải ghi rõ là “Thừa uỷ quyền của giám đốc công ty”.

2. Chấp nhận cá nhân, người đại diện uỷ quyền cho nhân viên của doanh nghiệp ký tên trên tờ khai hải quan và đóng dấu của doanh nghiệp nếu phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp.

Văn bản uỷ quyền phải đáp ứng các tiêu chí về nội dung theo quy định của Nghị định 110/2004/NĐ-CP và thể hiện rõ trách nhiệm pháp lý của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.

3. Công văn này thay thế công văn 5556/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2006 của Tổng cục Hải quan và công văn 5259/TCHQ-GSQL ngày 2/11/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện

Quyền và nghĩa vụ của người khai báo hải quan?

Khi người được ủy quyền khai báo hải quan thay thế thì sẽ có các quyền được quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Hải Quan 2014 đã được ban hành. Đồng thời sẽ thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, e, d, e và g tại khoản 2 của Điều 18 Luật Hải Quan 2014 trong phạm vi được ủy quyền, cụ thể sẽ như sau:

Người khai hải quan sẽ có các quyền như sau:

 • Được cơ quan hải quan cung cấp các thông tin liên quan đến việc tiến hành khai hải quan đối với các hàng hóa, phương tiện vận tải. Đồng thời sẽ được hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến của pháp luật về hải quan.
 • Yêu câu cơ bản của hải quan sẽ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho cơ quan hải quan.
 • Được xem trước hàng hóa và lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của các công chức hải quan trước khi khai hải quan để đảm bảo việc khai hải quan được chính xác hơn.
 • Có quyền yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra. Nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan.
 • Có thể sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. 
 • Có thể tiến hành khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi trái pháp luật của các cơ quan hải quan, công chức hải quan.
 • Có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Đối với người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải sẽ có các nghĩa vụ như sau:

 • Phải tiến hành khai quan và phải làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật hải quan.
 • Phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ cũng như trị giá hải quan đối với hàng hóa.
 • Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác thực của nội dung đã được khai báo và các chứng từ đã nộp, xuất trình. Đồng thời còn phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan.
 • Phải thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục tục hải quan. Hay kiểm tra, giám sát hải quan đối với các hàng hóa, phương tiện hải quan.
 • Cần phải bố trí người cũng như phương tiện để thực hiện các công việc liên quan đến công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.
 • Phải tiến hành nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Quyền và nghĩa vụ của người khai báo hải quan?
Quyền và nghĩa vụ của người khai báo hải quan?

Các doanh nghiệp có thể ủy quyền cho các chi nhánh thực hiện thủ tục hải quan không?

Theo công văn số 6064/TCHQ-GSQL về việc ủy quyền làm thủ tục hải quan cho phép ủy quyền cho các chi nhánh của doanh nghiệp công ty thực hiện thủ tục hải quan. Đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu, khi đăng ký vào tờ kê khai thì ngoài các giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ quy định thì chi nhánh cần phải tiến hành nộp thêm một bản sao giấy ủy quyền của công ty. 

Trong giấy ủy quyền này phải ghi rõ rằng quyền và nghĩa vụ cụ thể của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Kèm với đó là tên cùng mã số thuế của người nhập khẩu ghi trên tờ giấy khai hải quan là tên cùng mã số thuế  của công ty TNHH một thành viên dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí. Tên cùng mã số thuế của chi nhánh công ty TNHH một thành viên dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí được ghi vào ô người ủy thác trên tờ khai hải quan. Con dấu đóng trên tờ khai hải quan phải là con dấu của chi nhánh công ty TNHH một thành viên dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí. 

Nội dung cần phải có trong mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan?

Trên đây chúng tôi đã đưa ra mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan. Một lưu ý, đó là mẫu giấy cơ bản về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng ủy quyền sẽ bao gồm: 

 • Chủ thể của hợp đồng
 • Đối tượng của hợp đồng
 • Nội dung hợp đồng
 • Giá và phương thức thanh toán
 • Những quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng
 • Thời hạn của hợp đồng
 • Thỏa thuận phạt khi vi phạm và mức bồi thường thiệt hại
 • Điều kiện để chấm dứt hợp đồng ủy quyền và thỏa thuận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền
 • Thỏa thuận về cách thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.
Nội dung cần phải có trong mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan?
Nội dung cần phải có trong mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan?

Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan mới nhất năm 2023. hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp ích cho mọi người. Đặc biệt là các đối tượng đang có nhu cầu tìm hiểu để ủy quyền làm thủ tục hải quan. Truy cập ngay vào website OZ Freight để cập nhật nhiều thông tin hữu ích hơn nhé. 

Đánh giá post