Category Archives: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành