Category Archives: Tin tức

Thông tư 30/2011/TT-BCT Quy định về giới hạn hàm lượng của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 30/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG SẢN PHẨM

Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Hiện nay, Việt Nam đang trên đà phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhu cầu tiêu thụ của người dân thì ngày càng tăng cao. Con người thì tiếp xúc với máy tính nhiều hơn dẫn đến các hiện tượng đau mỏi cơ thể. Để giải quyết được tình trạng trên

INVOICE LÀ GÌ?

INvoice là gì

1. Invoice là gì trong xuất nhập khẩu? – Invoice trong xuất nhập khẩu còn được gọi là hóa đơn, một chứng từ rất phổ biến và quan trọng trong mọi hoạt động mua bán hàng hóa.  – Invoice sử dụng trong xuất nhập khẩu thì không theo bất kì form mẫu nào. Trên invoice

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

Bạn có hiểu rõ quy trình nhập khẩu thực phẩm đông lạnh? Các bước thực hiện và các loại giấy phép cần chuẩn bị để tiến hành nhập khẩu thực phẩm đông lạnh.

MSDS (Materiak Safety Data Sheet) là gì?

MSDS (Material safety data sheet) là gì?

MSDS (Materiak Safety Data Sheet) là gì? 1. MSDS là gì? MSDS MSDS là Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (tiếng Anh viết tắt MSDS từ Material Safety Data Sheet). Là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất. Nó được đưa ra để