Hướng dẫn chi tiết thủ tục hủy tờ khai hải quan mới nhất 2023

huong dan chi tiet thu tuc huy to khai hai quan moi nhat 2
Rate this post

Các thủ tục liên quan đến hải quan hiện nay được khá nhiều người tìn hiểu. Đặc biệt đối với thủ tục hủy tờ khai hải quan. Vậy cách hiểu như thế nào? Điều kiện ra sao? Có những lưu ý gì trong cách hủy? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây ngay nhé. 

Hủy tờ khai hải quan được hiểu là gì?

Hủy tờ khai hải quan có thể hiểu là các công ty, doanh nghiệp do mắc lỗi chủ quan hay khách quan nên phải thực hiện hủy trên hệ thống. Việc hủy này sẽ phải theo tuần tự của quy định pháp luật.

Điều kiện để làm thủ tục hủy tờ khai hải quan

Các trường hợp tờ khai hải quan không hợp lệ

Để có thể tiến hành hủy thủ tục hải quan thì sẽ có một số điều kiện như sau: 

 • Tờ khai hải quan sẽ hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập.
 • tờ khai sẽ hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất.
 • Tờ khai sẽ hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất.
 • Tờ khai sẽ hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.
 • Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Bên cạnh những điều kiện trên thì còn có trường hợp là tờ khai hải quan tuy đã khai báo đăng ký nhưng chưa được thông quan do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố. Đồng thời, tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan, giải phóng hàng hoặc mang về bảo quản.

Còn có một trường hợp tờ khai hải quan sẽ không hợp lệ đó chính là đã khai báo tuy nhiên hành hóa lại không đáp ứng các quy định về quản lý cũng như kiểm tra chuyên ngành. Sau khi kiểm tra và bị xử phạt vi phạm với các hình thức phạt bổ sinh thì buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hóa. 

Trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan

Đối với trường hợp này thì sẽ có các điều kiện để có thể hủy tờ khai như sau:

 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế.
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa.
 • Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.
Mãu đơn đề nghỉ hủy tờ khai hải quan
Mãu đơn đề nghỉ hủy tờ khai hải quan

>>Xem thêm:

Cách thức để thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan như thế nào?

Đối với cách thức về thủ tục hủy tờ khai hải quan thì tùy vào hình thức sẽ có cách khác nhau cụ thể.

Đối với hình thức trực tiếp thời hạn là 8 giờ

Với hình thức này thì thời hạn giải quyết là 8 giờ, cụ thể cách thức sẽ như sau:

Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC: Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận đề nghị hủy tờ khai hải quan của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai hải quan đề nghị hủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và phản hồi kết quả cho người khai hải quan trên Hệ thống, xử lý tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định tại Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp

Đối với hình thức trực tiếp thời hạn là một ngày

Với hình thức này thì cách thức thực hiện sẽ như sau:

 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, xác minh thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và thông báo thông tin hủy tờ khai hải quan cho người khai hải quan trên Hệ thống;
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được tái xuất hoặc nhận được văn bản xác nhận đã thực hiện việc tiêu hủy, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai.
Cách thức để thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan như thế nào?
Cách thức để thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan như thế nào?

Hồ sơ làm thủ tục hủy tờ khai hải quan gồm những gì?

Về thủ tục hủy tờ khai hải quan thì hồ sơ sẽ bao gồm như sau

Mẫu số 04/HTK/GSQL – Đơn đề nghị huỷ tờ khai (phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Trách nhiệm khi làm thủ tục hủy tờ khai hải quan là gì?

Đối với người khai hải quan

Người khai hải quan sẽ có các trách nhiệm như sau: 

 • Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này, người khai hải quan khai thông tin đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.
 • Trường hợp đề nghị hủy tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan theo quy định tại điểm d.1, điểm d.2, điểm d.3 khoản 1 Điều này, người khai hải quan gửi kèm chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa không xuất khẩu.

Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu, người khai hải quan phải cam kết trong văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan về việc chưa thực hiện việc hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ, thuế cho hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đề nghị hủy với cơ quan thuế nội địa hoặc với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo.

Trường hợp cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người khai hải quan đã hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ quan hải quan

Các cơ quan hải quan sẽ có những trách nhiệm như sau:

 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, xác minh thông tin trên Hệ thống sẽ tiến hành xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và thông báo thông tin hủy tờ khai hải quan cho người khai hải quan trên Hệ thống.
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Chậm nhất trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được tái xuất hoặc nhận được văn bản xác nhận đã thực hiện việc tiêu hủy, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai;
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này:

Trong thời hạn là tám giờ làm việc kể từ khi nhận đề nghị hủy tờ khai hải quan của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai hải quan đề nghị hủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và phản hồi kết quả cho người khai hải quan trên Hệ thống, xử lý tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định tại Điều 131 Thông tư này và cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp.

 • Trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến lô hàng do các cơ quan chức năng khác cung cấp bằng văn bản thì tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng chỉ được hủy sau khi đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xác định lô hàng không vi phạm pháp luật hoặc đã hoàn thành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có ảnh hưởng đến thông tin quản lý lượng hàng tạm nhập, tạm xuất trên Hệ thống thì sau khi hủy tờ khai hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm cập nhật thông tin về lượng hàng vào Hệ thống;
 • Thông báo cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc từ trong nước theo mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này hoặc thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu (nếu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu khác Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu) để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu đã hủy.

Đối với tờ khai hải quan giấy, ngoài thực hiện các nội dung tương ứng tại điểm b.1, điểm b.2 và điểm b.3 khoản này, công chức hải quan gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan được hủy; lưu tờ khai hải quan được hủy theo thứ tự số đăng ký tờ khai hải quan.

Khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định thủ tục hủy tờ khai hải quan xuất khẩu. 

Trách nhiệm khi làm thủ tục hủy tờ khai hải quan là gì?
Trách nhiệm khi làm thủ tục hủy tờ khai hải quan là gì?

Người khai hải quan được thay đổi loại hình trong trường hợp nào?

Theo khoản 6 điều 29 Luật Hải quan thì người khai hải quan được thay đổi loại hình trong trường hợp hàng hóa đang làm thủ tục hải quan. Hoặc hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng vẫn đang chịu sự giám sát hải quan.

Thời hạn khai và nộp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là bao lâu?

Theo điểm a khoản 8 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định thì sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Còn đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Thông tin đăng ký trước có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên hệ thống tối đa là bao nhiêu ngày?

Theo điểm b khoản 6 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định thì thông tin đăng ký trước có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên hệ thống tối đa là 07 ngày tính từ thời điểm đăng ký trước hoặc thời điểm có sửa chữa cuối cùng.

Với những thông tin được chia sẻ như trên hy vọng mọi người đã hiểu thêm về thủ tục hủy tờ khai hải quan. Đối với thủ tục hủy tờ khai hải quan xuất khẩu hay hủy tờ khai hải quan nhập khẩu cũng tương tự. Bạn đọc chỉ cần làm theo các bước của cơ quan là có thể thực hiện được. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.