Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Hiện nay, các đồ chơi trẻ em đang được bày bán trên thị trường rất đa dạng. Một số đồ chơi được sản xuất trong nước, một số khác được nhập khẩu từ các thị trường ở nước ngoài về. Vậy để nhập khẩu được đồ chơi trẻ em thì thủ tục nhập khẩu thế nào? Và cần những lưu ý gì khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em để các doanh nghiệp tránh được các rủi ro không đáng có xảy ra. Dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em.

choi tre em
Đồ chơi trẻ em

Điều kiện nhập khẩu đồ chơi trẻ em 

Theo Điều 9 Thông tư 28/2014TT-BVHTTDL “Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.”

“ Điều 9. Đồ chơi trẻ em
1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.
2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN  của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2019/BKHCN.
3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.”

Căn cứ vào điểu 4.3, 4.4 khoản 4 Thông tư 09/2019/TT-BKHCN “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

4.3 Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN)”

4.4 Công bố hợp quy

4.4.1 Việc công bố hợp quy đồ chơi trẻ em phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP , Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

4.4.2 Chứng nhận hợp quy

a) Đối với đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em.

Hoặc:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em trong trường hợp cơ sở sản xuất không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo Phương thức 5.

b) Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa đối với từng lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu trong trường hợp lô đồ chơi trẻ em chưa được chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

Hoặc:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài khi có yêu cầu từ phía cơ sở sản xuất nước ngoài theo quy định tại điểm a) mục 4.4.2.”

Do đó, nếu bạn có ý định nhập khẩu đồ chơi trẻ em thì bạn phải đảm bảo các điều kiện trên.

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi cho trẻ em 

Mã Hs code

Mã Hs Code đồ chơi trẻ em nhập khẩu các bạn có thể tham khảo nhóm chương 95, cụ thể sẽ nằm chủ yếu trong phân nhóm 9503

4 Đồ chơi trẻ em (về an toàn đồ chơi trẻ em)
4.1 Xe đạp đồ chơi: xe ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh, xe của búp bê QCVN 3:2019/BKHCN 9503.00.10 – Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

4.2 Búp bê có hoặc không có trang phục 9503.00.21
4.3 Bộ phận và phụ kiện của búp bê: Quần áo và phụ kiện quần áo; giầy và mũ 9503.00.22
4.4 Bộ phận và phụ kiện của búp bê: Loại khác 9503.00.29
4.5 Xe điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ kiện của chúng 9503.00.30
4.6 Các mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ (scale) và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành 9503.00.40
4.7 Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng khác, bằng mọi loại vật liệu trừ nhựa (plastic) 9503.00.50
4.8 Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người QCVN 3:2019/BKHCN 9503.00.60 – Thông tư số 09/2019/TT-BKHCNThông tư số 27/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

4.9 Các loại đồ chơi đố trí (puzzles) 9503.00.70
4.10 Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói: bộ đồ chơi in hình: bộ đồ chơi đếm (abaci); máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi 9503.00.91
4.11 Dây nhảy 9503.00.92
4.12 Hòn bi 9503.00.93
4.13 Các đồ chơi khác bằng cao su 9503.00.94
4.14 Các loại đồ chơi khác 9503.00.99

Danh mục đồ chơi trẻ em phải làm kiểm tra chất lượng

Thuế nhập khẩu 

Thuế nhập khẩu thông thường: 15-30%

Thuế nhập khẩu ưu đãi: 10-20%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có C/O form E: 0%

Thuế VAT: 5%

Thủ tục kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy 

Căn cứ vào điều 5 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN “Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”

Điều 5. Điều kiện về chất lượng để hàng hóa nhập khẩu được thông quan

 1. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng chỉ được thông quan khi cơ quan kiểm tra quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng (theo Mẫu 3. TBKQKT – phần Phụ lục kèm theo Thông tư này).
 2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ quan Hải quan cho phép tạm thời thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau thì cơ quan Hải quan chỉ cho tạm thời thông quan sau khi người nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra (theo Mẫu 1. ĐKKT – phần Phụ lục kèm theo Thông tư này). Sau khi được tạm thời thông quan, người nhập khẩu phải liên hệ với cơ quan kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục chính thức thông quan khi hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ quan Hải quan cho phép tạm thời thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau thì người nhập khẩu không được phép đưa hàng hóa đó ra lưu thông trên thị trường nếu chưa hoàn thành việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này.”

Bước 1: Chuẩn bị bộ chứng từ để làm kiểm tra chất lượng

Bộ chứng từ bao gồm:

 • Sale contract
 • Invoice
 • Packing list
 • Bill
 • CO (certificate of original)
 • CQ (Certificate of Quality)
 •  Hình ảnh sản phẩm
 • Thông tin nhãn phụ
 • Tờ khai hải quan

Bước 2: Đăng ký kiểm tra chất lượng

Đăng ký hồ sơ kiểm tra chất lượng trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Giao diện cửa sổ hệ thống thông tin một cửa quốc gia

Bước 3: Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan

Khai báo hải quan kèm số đăng ký kiểm tra chất lượng trên phần mềm Ecus Vnaccs

Bước 4: Thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy:

Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm thử nghiệm được Bộ Khoa học công nghệ chỉ định để thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra chất lượng trên hệ thống cổng thông tin một cửa.

Trên đây là bài viết về thủ tục nhập khẩu đồ chơi, nếu muốn nhập khẩu đồ chơi trẻ em hay có thắc mắc các bạn hãy liên hệ với OZ Việt Nam qua hotline: 0972433318 để được tư vấn chi tiết hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm dịch vụ hải quan mặt hàng đồ chơi trẻ em. Chúng tôi tự tin cam kết sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng với chi phí hợp lý.

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Ghi chú:

– Chi phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) 5%

– Báo giá trên là phí kiểm nghiệm theo lô của sản phẩm.

 

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết, hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục nhập đồ chơi trẻ em. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0972433318 để được tư vấn chi tiết hoặc để lại comment.

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Địa chỉ: Số 8/162 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

 

Đánh giá post