Category Archives: Kiến thức xnk

Kiến thức xuất nhập khẩu là nơi tích lũy các bài viết hữu ích trong quá trình nghiên cứu nghiệp vụ ngoại thương, thực hành khai báo hải quan và xử lý các vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu.

Tải biểu thuế XNK 2021 và Chú giải Hs code 2017

biểu thuế xuất 2021

1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu: Tổng cộng 22 biểu thuế (gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế

Tải xuống Incoterm 2020

tải xuống incoteam 2020 bản tiếng việt

Incoterms 2020 tải về mới đây đã được ICC (International Chamber of Commerce) công bố. Incoterms có rất nhiều phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản ứng với một thời điểm nhất định của sự phát triển của nền kinh tế thế giới và có tính kế thừa của các phiên bản trước. bạn tải xuống và sử dụng trong hợp đồng ngoại thương.

Giới thiệu về tính năng báo giá cước biển fcl lcl online

Dịch vụ check cước lcl/fcl trực tuyến Ozfreight.com là đơn vị duy nhất có được hệ thống báo giá dịch vụ vận tải biển – dịch vụ ủy thác, dịch vụ khai báo hải quan trực tuyến (online) tại Việt Nam. Hệ thống báo giá có thể áp dụng cho mọi loại hàng, nhiều loại