Danh sách các loại máy in nhập khẩu cần cần xin cấp giấy phép mới nhất 2024

Có phải tất cả các máy in nhập khẩu đều phải xin giấy phép không? Vậy có những loại máy in nào cần xin và loại nào không?

Có phải tất cả các máy in nhập khẩu đều phải xin giấy phép không? Vậy có những loại máy in nào cần xin và loại nào không?

Hiện nay có rất nhiều loại máy in được nhập khẩu từ các nước về Việt Nam nhưng không phải tất cả chúng đều bắt buộc phải xin giấy phép nhập khẩu. Vậy các sản phẩm máy in nào buộc phải xin giấy phép trước khi được nhập khẩu theo quy định của pháp luật ?

may in nhap khau
Máy in nhập khẩu

Việc phân loại máy in cần xin giấy phép nhập khẩu theo nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in và thông tư số 22/2018/TT-BTTTT của bộ Thông tin và truyền thông.

Theo đó, máy in chủ yếu được phân loại theo công nghệ thay vì công dụng để xin giấy phép nhập khẩu. Một số thiết bị in theo danh mục sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và truyền thông:

– Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số: máy in laser, máy in phun, máy in offset, flexo, ống đồng, letterpress

– Máy in có chức năng photocopy màu và máy photocopy màu

– Máy in có tốc độ in lớn hơn 60 tờ (khổ A4)/phút và máy in khổ lớn (từ khổ A3 trở đi)

Bên cạnh những máy in phải xin giấy phép nhập thì có một số loại không cần phải xin như: máy in nhiệt, máy in 3D, máy in lụa…

Danh sách cụ thể các loại máy in nhập khẩu cần phải xin giấy phép 

Theo thông tư 22/2018/TT-BTTTT của bộ Thông tin và truyền thông có hiệu lực từ ngày 12/02/2019

  1. Hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý nhập khẩu
  2. Hàng hóa trong Danh mục dưới đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông (chỉ áp dụng đối với hàng hóa có mã số HS 08 số):
Mô tả hàng hóa
Mô tả hàng hóa theo mã số HS trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Mô tả, phân loại hàng hóa nhập khẩu theo chuyên ngành trong lĩnh vực in
84.43 Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.
  – Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:
8443.11.00 – – Máy in offset, in cuộn Máy in offset (kiểu in cuộn)
8443.12.00 – – Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy ở dạng không gấp một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm) Máy in offset in theo tờ rời
8443.13.00 – – Máy in offset khác Máy in offset khác
8443.14.00 – – Máy in letterpress, in cuộn trừ loại máy in flexo Máy in letterpress (kiểu in cuộn)
8443.15.00 – – Máy in letterpress, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in flexo Máy in letterpress (kiểu in tờ rời)
8443.16.00 – – Máy in flexo Máy in flexo
8443.17.00 – – Máy in ống đồng Máy in ống đồng
  – Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:
8443.31 – – Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:
  – – – Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun:
8443.31.11 – – – – Loại màu Máy in có chức năng photocopy màu (loại đa màu)
  – – – Máy in-copy, in bằng công nghệ laser:
8443.31.21 – – – – Loại màu Máy in có chức năng photocopy màu (loại đa màu)
  – – – Máy in-copy-fax kết hợp:
8443.31.31 – – – – Loại màu Máy in có chức năng photocopy màu (loại đa màu)
  – – – Loại khác:  
8443.31.91 – – – – Máy in-copy-scan-fax kết hợp Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu đối với máy in có chức năng photocopy màu (loại đa màu)
8443.31.99 – – – – Loại khác Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu đối với máy in có chức năng photocopy màu (loại đa màu)
8443.32 – – Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:
  – – – Máy in phun:
8443.32.21 – – – – Loại màu Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu đối với máy in phun kỹ thuật số có tốc độ in trên 60 tờ/phút (khô A4) hoặc có khổ in trên A3
  – – – Máy in laser:
8443.32.31 – – – – Loại màu Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu đối với máy in laser kỹ thuật số có tốc độ in trên 60 tờ/phút (khổ A4) hoặc có khổ in trên A3
8443.39 – – Loại khác:
8443.39.10 – – – Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp) Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu đối với máy photocopy màu (loại đa màu), trừ loại đơn màu (đen trắng)
8443.39.20 – – – Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp)
8443.39.30 – – – Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học
8443.39.40 – – – Máy in phun Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu máy in phun màu kỹ thuật số (loại đa màu) có tốc độ in trên 60 tờ/phút khổ A4 hoặc có khổ in trên A3

Danh sách thiết bị máy in nhập khẩu cần phải xin giấy phép theo thông tư

Một số loại máy in nhập khẩu trong lĩnh vực in không cần xin giấy phép 

Căn cứ theo quy định tại phụ lục I theo thông tư 41/2016 TT-BTTTT hướng dẫn xuất nhập khẩu máy in phát hành xuất bản phẩm quy định các loại máy trong lĩnh vực in nhập khẩu không cần xin giấy phép nhập khẩu bao gồm:

Nhóm 84.40: Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách

– Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách không hoạt động bằng điện

– Các bộ phận của Máy đóng sách kể cả máy khâu sách hoạt động bằng điện hoặc không bằng điện

Nhóm 84.41: Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại trong lĩnh vực in

– Máy cắt xén không hoạt động bằng điện

Nhóm 84.43: Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in ấn khác; khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác; khuôn in, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng)

– Máy, thiết bị và dụng cụ  không hoạt động bằng điện

– Bộ phận của các máy, thiết bị hoặc dụng cụ kể trên hoạt động bằng điện hoặc không bằng điện

– Khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác; khuôn in, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng)

Nhóm 84.43: Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.

Các loại khác của nhóm này không phải các máy kể trên không phải xin giấy phép nhập khẩu.

* Nhóm Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau

+ Máy in kim không cần xin giấy phép nhập khẩu

+ Máy in kiểu lưới dùng để sản xuất các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in 

+ Máy vẽ (Plotters) 

– Các loại máy in nhập khẩu khác nhóm 8443.39

+ Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp)

Các loại khác máy in nhập khẩu không cần xin giấy phép

+  Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp) 

+ Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học Không phải có giấy phép nhập khẩu

+ Máy in phun

Có Giấy phép nhập khẩu đối với máy có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3

Không phải có giấy phép nhập khẩu đối với máy in có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống

+ Các loại khác còn lại không cần xin giấy phép

may in nhap khau may kim
Máy in nhập khẩu – Máy in kim

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết, hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục nhập khẩu máy sấy tóc. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0972433318 để được tư vấn chi tiết hoặc để lại comment.

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Địa chỉ: Số 8/162 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

 

Đánh giá post