Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Các đại lý làm thủ tục hải quan sẽ là đơn vị thay mặt cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn trong việc thực hiện các giấy tờ có liên quan với bên. Vậy các dịch vụ làm thủ tục với hải quan gồm những gì? Để được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cần những điều kiện gì? Hãy cùng nhau giải đáp các vấn đề nêu trên trong bài viết dưới đây của OZ Freight.

Đại lý thủ tục hải quan là gì?

Đại lý làm thủ tục với hải quan là doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan về việc cung ứng các dịch vụ về thủ tục theo hợp đồng và hoạt động dựa trên sự uỷ quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu. thiếu backlink dẫn nguồn uy tín.

Đại lý làm giấy tờ có liên quan sẽ thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập thực hiện các công việc có liên quan đến kê khai; nộp, xuất trình toàn bộ các hồ sơ có liên quan đến lô hàng dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định; thực hiện toàn bộ hoặc một phần các điều khoản trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên về việc thực hiện các thủ tục hải quan.

Các điều kiện để trở thành một đại lý thực hiện thủ tục hải quan

Căn cứ vào khoản 1, điều 20 luật Hải quan, các điều kiện để làm thủ tục đại lý bao gồm:

Điều kiện về doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cần có ngành, nghề kinh doanh là thực hiện dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc làm đại lý thực hiện.
 • Doanh nghiệp phải có nhân viên đủ điều kiện để thực hiện các giấy tờ cần thiết.

Điều kiện về nhân sự

Doanh nghiệp làm đại lý hải quan phải đáp ứng các điều kiện sau đây về mặt nhân sự:

 • Nhân sự phải có trình độ học vấn từ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên.
 • Nhân sự thực hiện phải là công dân Việt Nam.
 • Nhân sự phải có chứng chỉ nghiệp vụ khai được cấp bởi Tổng cục..
 • Nhân sự được cơ quan chấp thuận việc cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều kiện về cơ sở vật chất của đơn vị làm đại lý thủ tục hải quan

Doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin để đảm bảo có thể thực hiện các hoạt động về kê khai điện tử cũng như đáp ứng các điều kiện khác theo quy định hiện hành.

Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Các điều kiện để trở thành một đại lý thực hiện thủ tục với hải quan

Cách thức quản lý và sử dụng mã số nhân viên đại lý thực hiện các thủ tục hải quan

Cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan được quy định chi tiết tại Điều 12 Thông tư 12/2015/TT-BTC. 

 • Mã số nhân viên được cấp bởi Tổng cục Hải quan và sẽ được cập nhật trực tiếp lên hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp việc kê khai được thực hiện bằng phương thức điện tử, cơ quan liên quan sẽ cung cấp user và mật khẩu cho người được cấp mã số nhân viên. Người dùng có thể sử dụng các thông tin này để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu và được sử dụng chữ ký số để phục vụ việc kê khai. 

Người được cấp mã số nhân viên có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật các thông tin do cơ quan liên quan cung cấp và phải xuất trình cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan khi thực hiện các giấy tờ hành chính trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền.

 • Cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan có giá trị để làm đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu theo hợp đồng.
 • Khi đại lý hải quan bị chấm dứt hoạt động, mã số nhân viên sẽ bị thu hồi. Lúc này cơ quan có liên quan sẽ ngừng cho phép user đã được cấp trước đó được truy cập vào hệ thống hoặc không chấp nhận các công việc liên quan đến việc nhân viên đã bị chấm dứt hoạt động.
 • Đại lý làm giấy tờ có liên quan và mã số nhân viên có phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

Những đối tượng nào không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan?

Các đối tượng không được cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan được quy định tại điều 8 thuộc Thông tư 12/2015/TT-BTC.

 • Người bị hạn chế một phần hoặc mất năng lực hành vi dân sự
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt giam giữ trong tù.
 • Người có các hành vi vi phạm pháp luật về Thuế, Hải quan, kiểm toán, đã phải nhận cảnh cáo hoặc xử phạt do vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thuế hoặc Cục trưởng cấp tỉnh, thành phố trong thời hạn 01 năm tính từ ngày có quyết định xử phạt.
 • Là các cán bộ công chức theo quy định pháp luật về cán bộ công chức.
 • Là các cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ nhưng vẫn trong thời gian quy định không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.
 • Các trường hợp đã bị thu hồi mã số nhân viên theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC.

Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên đại lý

Các giấy tờ có liên quan cấp và gia hạn mã số nhân viên được quy định tại điều 9 thông tư 12/2015/TT-BTC và sửa đổi tại thông tư 22/2019/TT-BTC. 

Bộ hồ sơ đầy đủ để cấp mã số nhân viên đại lý

 • 01 bản chính đơn đề nghị cấp mã số nhân viên theo mẫu số 07 ban hành kèm 12/2015/TT-BTC.
 • 01 bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật của nhân viên muốn được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • 01 bản sao Chứng chỉ nghiệp vụ kê khai Hải quan.

Nếu nhân viên có chứng chỉ nghiệp vụ kê khai đã quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp, muốn gia hạn mã số cần nộp bổ sung 01 bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật chuyên ngành được cấp không quá 03 năm kể từ khi được cấp chứng nhận đến thời điểm nộp hồ sơ theo quy định.

 • 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của nhân viên muốn gia hạn cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
 • 01 ảnh màu kích cỡ 2x3cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên của đại lý thực hiện thủ tục hải quan
Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên của đại lý hải quan

Điều kiện và các thủ tục để gia hạn mã số nhân viên đại lý hải quan

Điều kiện để gia hạn cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

-Nhân viên đại lý không thuộc các trường hợp bị thu hồi mã số theo quy định.

-Đại lý hải quan phải đảm bảo tham gia tối thiểu 2/3 khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật có thời lượng 3 ngày. Khóa học này do trường Hải quan Việt Nam hoặc các trường cao đẳng, đại học, học viện có khoa chuyên ngành thực hiện và được tổ chức trên cơ sở thống nhất chương trình đào tạo với Tổng cục. Nhân viên được cơ quan cử cán bộ tham gia giới thiệu trong thời gian mã số nhân viên còn hiệu lực. 

-Giấy chứng nhận khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật chuyên ngành cần phải đảm bảo được cấp không quá 3 năm tính từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn.

-Đại lý làm thủ tục có văn bản đề nghị gửi Tổng Cục Hải quan.

Bộ hồ sơ đầy đủ để gia hạn mã số nhân viên đại lý

Hồ sơ đề nghị gia hạn cấp mã số nhân viên làm giấy tờ có liên quan gửi Tổng cục Hải quan bao gồm: 

 • Đơn đề nghị gia hạn theo Mẫu số 07A ban hành kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTC;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bổ sung kiến thức pháp luật.
 • 01 ảnh màu kích cỡ 2x3cm được chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 
 • 01 bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân của nhân viên có nhu cầu gia hạn mã số nhân viên.
 • Bản sao các chứng từ do người đại diện theo pháp luật của đại lý ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.
Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có được là người nước ngoài hay không?

Theo điều 20 Luật Hải quan 2014, người nước ngoài không được phép làm việc tại đại lý làm thủ tục hải quan với tư cách nhân viên.

Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được quy định tại văn bản nào cụ thể?

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết về điều này. Văn bản nêu rõ các thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình từ, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp mã số nhân viên đại lý để thực hiện làm thủ tục hải quan?

Áp dụng theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019). Văn bản có quy định như sau: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết các vấn đề về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Nếu có bất kỳ vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ với OZ Freight để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài viết mang tính chất tổng hợp lại văn bản luật, giúp người đọc dễ dàng tìm thấy thông tin hữu ích, chưa đưa ra được nhiều quan điểm, so sánh, lợi ích của chủ đề với người dùng hoặc người có ý định thi cử lấy chứng chỉ. Trong tương lai nếu em cứ dập khuôn với những bài viết kiểu này, thì sẽ trở nên ít cần thiết đối vs yêu cầu của bên anh.

Đánh giá post