Cách thức mở thư tín dụng (mở L/C)

Mở thư tín dụng – Mở L/C như nào, cần những điều kiện gì, Oz Việt nam sẽ cho bạn biết những thông tin đó qua bài viết dưới đây.

k
Mở L/C là gì?

Ðiều kiện mở L/C

Ðể được mở L/C, doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng:

– Giấy đăng ký kinh doanh

– Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng

Và cùng với các giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập Công ty

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Cách thức mở L/C

* Các giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng để mở L/C

– Ðối với L/C trả ngay:

+ Giấy phép nhập khẩu (nếu hàng hoá được quản lý bằng giấy phép)

+ Quota ( đối với hàng quản lý bằng hạn ngạch)

+ Hợp đồng nhập khẩu(bản sao)

+ Ðơn xin mở L/C at sight ( theo mẫu in sẵn của Ngân hàng). Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương

đã ký kết.

– Ðối với L/C trả chậm

+ Giấy phép nhập khẩu(nếu có) hoặc quota nhập

+ Phương án bán hàng để thanh toán nhập khẩu

+ Ðơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu in sẵn của Ngân hàng).Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương

đã ký kết.

+ Ðơn xin bảo lãnh và cam kết trả nợ ( theo mẫu của Ngân hàng)

* Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ và tiến hành mở thư tín dụng cho doanh nghiệp

Nếu ngân hàng đồng ý thì đóng dấu đơn xin mở thư tín dụng và gửi cho doanh nghiệp một bản. 

Sau đó ngân hàng trích tài khoản doanh nghiệp mở tài khoản tín dụng.Tiếp theo, ngân hàng viết thư tín dụng gửi cho bên xuất khẩu thông qua ngân hàng thông báo tại nước xuất khẩu.

* Hệ thống ngân hàng hoạt động, chuyển giao thư tín dụng đến đối tác, người thụ hưởng.

Ngân hàng mở L/C gửi thư tín dụng đến ngân hàng đại diện nhà xuất khẩu thông qua hệ thống các ngân hàng thông báo.

Các ngân hàng phải kiểm tra tính chính xác của L/C

3) Lưu ý khi làm đơn xin mở L/C

– Đơn xin mở thư tín dụng phải được viết tối thiểu 2 bản.

– Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết nhưng nhà nhập khẩu có thể thêm một số nội dung có lợi cho mình.

– Trên đơn phải có chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu. Nếu thực hiện nhập khẩu uỷ thác thì trên đơn xin mở L/C phải có đầy đủ 4 chữ ký: chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu uỷ thác và chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng của đơn vị nhận uỷ thác

– Ðể tránh L/C phải tu chỉnh nhiều lần mất thời gian và tốn kém, nhà nhập khẩu có thể fax đơn xin mở L/C đến nhà xuất khẩu xem trước và xin ý kiến.

– Nhà nhập khẩu nên xem L/C bản gốc và đề nghị tu chỉnh nếu cần để bảo vệ quyền lợi cho mình

Ký quỹ mở L/C:

Hiện nay các ngân hàng quy định tỷ lệ ký quỹ ( 100%; dưới 100% hoặc không cần ký quỹ) đối với doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào:

– Uy tín thanh toán của doanh nghiệp

– Mối quan hệ của doanh nghiệp đối với ngân hàng

– Số dư ngoại tệ trên tài khoản của doanh nghiệp

– Công nợ của doanh nghiệp nhập khẩu

– Tính khả thi trong phương án kinh doanh hàng nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu

Cách thức ký quỹ mở L/C

lc
Cách thức mở thư tín dụng (mở L/C)

– Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền ký quỹ, ngân hàng sẽ trích từ tài khoản tiền gửi chuyển sang tài khoản ký quỹ. Phòng nhập khẩu trực tiếp làm phiếu chuyển khoản nội dung ký quỹ mở L/C sau đó sẽ chuyển sang Phòng Kế toán để thực hiện

– Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền ký quỹ, giải quyết bằng hai cách sau:

+ Mua ngoại tệ để ký quỹ

+ Vay ngoại tệ để ký quỹ.

Thanh toán phí mở L/C:

Phí mở L/C tùy theo mức nhà nhập khẩu thực hiện ký quỹ

Trên dây là bài viết về cách thức mở thư tín dụng (L/C) tại Việt Nam. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu được cũng như thành thạo trong việc mở thư tín dụng.

Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại quốc tế Oz Việt Nam

Địa chỉ: Số 8 ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề,quận Long Biên, Hà Nội

SĐT: 0972433318

Website: https://thutucxuatnhapkhau.com/

>> L/C là gì? Các phương thức thanh toán L/C

>> Các phương thức thanh toán quốc tế

>> Rủi ro trong thanh toán quốc tế

 

Đánh giá post

UCP 600

28/04/2021