Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm được quy định chi tiết theo các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tuân thủ quy định và hoàn thành đúng thủ tục giấy phép nhập khẩu là điều cần thiết để đảm bảo hợp pháp và an toàn trong việc nhập khẩu văn hóa phẩm vào Việt Nam.

Định nghĩa giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Theo hướng dẫn của Công văn 2882/BVHTTDL-VP năm 2012, văn hóa phẩm được định nghĩa là:

“Văn hóa phẩm bao gồm các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim, băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh theo Điểm a, Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và không bao gồm các phần mềm tin học thông thường như đĩa cài đặt chương trình xử lý dữ liệu văn phòng, diệt virus, vận hành hệ thống.”

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Cá nhân và doanh nghiệp khi nhập khẩu văn hóa phẩm theo những trường hợp được quy định tại Điều 8 của Nghị định này cần gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu qua bưu điện hoặc trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ hồ sơ xin giấy phép bao gồm:

 • Cá nhân và doanh nghiệp cần nộp đơn Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm, đơn này phải ghi rõ thông tin về các loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng (theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành).
 • Giấy chứng nhận bản quyền tác giả: Đây là tài liệu xác nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn hóa như sách, bài viết, hình ảnh, âm nhạc, phim ảnh và các loại tác phẩm khác.
 • Hợp đồng: Đối với một số trường hợp, việc nhập khẩu có thể yêu cầu một hợp đồng đã được ký kết giữa bên nhập khẩu và bên sở hữu tác phẩm. Hợp đồng này thường xác định các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng, tái xuất, phân phối hoặc trưng bày tác phẩm văn hóa.
 • Bản dịch tóm tắt nội dung phim: Trong trường hợp nhập khẩu phim, yêu cầu cung cấp một bản dịch tóm tắt nội dung phim. Bản dịch này giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và xác định nội dung, tính chất của phim để đảm bảo tuân thủ các quy định về văn hóa, đạo đức và an ninh.
 • Giấy ủy quyền chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp: Đối với di vật cổ vật, cần cung cấp giấy ủy quyền và cam kết chứng nhận sở hữu hợp pháp từ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền.
 • 1 bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có)

Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Sau đó, cơ quan này sẽ viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả giấy phép.

Doanh nghiệp có thể nhận giấy phép nhập khẩu tại trụ sở của cơ quan quản lý nhà nước hoặc nhận qua đường bưu điện.

Ngoài ra, cá nhân và doanh nghiệp cũng có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao không cần công chứng) cho cơ quan cấp giấy phép giám định.

Quy trình xin giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Thẩm quyền xin giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm trong các trường hợp sau:

 1. Văn hóa phẩm để trao đổi hợp tác, viện trợ; tham gia triển lãm, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia.
 2. Phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định của pháp luật trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên.
 3. Di vật, cổ vật để triển lãm hoặc trưng bày trong bảo tàng.
 4. Văn hóa phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị định này để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ hoặc nghiên cứu của các Bộ, ngành ở Trung ương, sau khi xin ý kiến bằng văn bản của Bộ, ngành có liên quan.
 5. Văn hóa phẩm để sử dụng hoặc các mục đích khác trong toàn quốc hoặc trên địa bàn nhiều địa phương khác nhau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm cho cá nhân và tổ chức ở địa phương trong các trường hợp sau:

 1. Văn hóa phẩm để phục vụ công việc của cá nhân hoặc tổ chức tại địa phương.
 2. Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.
 3. Văn hóa phẩm để tham gia triển lãm, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương.
 4. Di vật, cổ vật của cá nhân hoặc tổ chức tại địa phương.
 5. Văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép.

Thời gian cấp giấy phép

Trường hợp không cần xin ý kiến các Bộ, ban ngành khác: Thời gian cấp giấy phép là 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ban ngành khác: Thời hạn tối đa để xin ý kiến là 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi có ý kiến từ các Bộ, ban ngành liên quan, thời gian cấp giấy phép là 02 ngày làm việc.

Trường hợp phải giám định văn hóa phẩm nhập khẩu: Thời hạn tối đa để tiến hành giám định là 12 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi hoàn thành quá trình giám định, thời gian cấp giấy phép là 02 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Dịch vụ nhập khẩu văn hóa phẩm tại OZ Việt Nam

OZ Việt Nam cung cấp dịch vụ nhập khẩu văn hóa phẩm. Chúng tôi có kinh nghiệm và hiểu rõ về quy trình và quy định liên quan đến nhập khẩu văn hóa phẩm tại Việt Nam. Dịch vụ nhập khẩu văn hóa phẩm tại OZ Việt Nam bao gồm các giai đoạn sau: 

 • Tư vấn và hỗ trợ: Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn về các quy định và yêu cầu nhập khẩu văn hóa phẩm tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình, giấy tờ cần thiết và các điều kiện nhập khẩu. 
 • Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết để nhập khẩu văn hóa phẩm. Điều này có thể bao gồm giấy tờ như giấy chứng nhận bản quyền, hợp đồng, bản dịch tóm tắt nội dung phim hoặc giấy ủy quyền chứng nhận về di vật cổ vật. 
 • Xử lý thủ tục hải quan: Chúng tôi sẽ đại diện cho bạn trong việc xử lý thủ tục hải quan để nhập khẩu văn hóa phẩm vào Việt Nam. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định và đạt được giấy phép nhập khẩu. 
 • Kiểm tra và giám định: Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc kiểm tra và giám định văn hóa phẩm nhập khẩu để đảm bảo tính hợp lệ và đáp ứng các quy định về văn hóa, thể thao và du lịch. 
 • Giao nhận và trả giấy phép: Sau khi hoàn thành quá trình nhập khẩu, chúng tôi sẽ đảm bảo giao nhận văn hóa phẩm đến địa điểm quy định và trả giấy phép nhập khẩu cho bạn. 

Các câu hỏi thường gặp

Thời gian giải quyết cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bao lâu?

– 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
– Trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ngành khác: 10 ngày làm việc.
– Trường hợp phải giám định văn hóa phẩm nhập khẩu: 12 ngày làm việc.

Phạm vi áp dụng của việc cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao?

Áp dụng đối với hoạt động cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý văn hóa, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

Dịch vụ nhập khẩu văn hóa phẩm tại Oz Việt Nam được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của cá nhân và tổ chức. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và hỗ trợ bạn trong quá trình nhập khẩu, làm thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Trên đây là các thông tin về thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm về Việt Nam. Nếu như khách hàng còn có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục cấp phép hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại OZ Việt Nam chúng tôi thì hãy nhanh chóng liên hệ tới số hotline chúng tôi để được đội nhóm chăm sóc khách hàng tiến hành tư vấn và giải đpá các thắc mắc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OZ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 57, ngõ 481 Ngọc Lâm , P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Hotline: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

Website: thutucxuatnhapkhau.com

Đánh giá post