Thông báo số 11819/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với mặt hàng keo silicon

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 11819/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2043/TB- PTPLHCM ngày 06/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: YLC 89 Keo silicon 1219 (Mục 2 tại Tờ khai Hải quan)
2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Yantai Moon (Việt Nam); Địa chỉ: Lô 55, KCX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh; MST: 3900392299
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008572572/E31 ngày 31/07/2014 đăng ký tại: Chi cục HQ KCN Trảng Bàng- Cục HQ Tây Ninh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Matit có thành phần từ Polyme silicon, chất độn vô cơ, đóng chai 300ml
5. Kết quả phân loại:
Tên thương mại: Sealants 1219
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:
Matit có thành phần từ Polyme silicon, chất độn vô cơ, đóng chai 300ml
Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin              Nhà sản xuất: không có thông tin
thuộc nhóm 32.14Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa, các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; các chất bả bề mặt trước khi sơn; các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ bề mặt chính nhà, tường trong nhà, sàn, trần nhà hoặc tương tự “ mã số 3214.10.00 ” – Ma tít để gắn kính, ma tít để ghép nối, các chất gắn nhựa, các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma từ khác; chất bả bề mặt trước khi sơn ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Dương Thái

 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Đánh giá post