Hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần 2023

Hiện nay, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,…. Mà nhắc đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thì chúng ta không thể không nhắc đến hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Vậy cụ thể, hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần gồm những giấy tờ gì? Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của thutucxuatnhapkhau.com để hiểu rõ hơn nhé!

1. Hồ sơ hải quan là gì

Căn cứ theo Luật Hải quan năm 2014 Điều 4 khoản 8 thì “Hồ sơ hải quan bao gồm tờ khai hải quan và các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định tại Luật này”

2. Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần có thể được hiểu là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành cùng tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, cổ phần có thể hiểu là số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau.

Những cá nhan hay tổ chức sở hữu cổ phần nói trên thì là cổ đông. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông gọi là cổ phiếu. Lưu ý rằng, riêng công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phiếu – giao dịch trên sàn chứng khoán, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không được phép.

Vì vậy, cổ phiếu là một bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của chính cổ đông đối với Công ty Cổ phần. Công ty cổ phần là một trong loại hình doanh nghiệp không thể thiếu trên thị trường, đặc biệt là để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Còn theo  Luật Doanh nghiệp 2022 Điều 111 Công ty cổ phần (CTCP) là doanh nghiệp, trong đó:

 • Số vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần
 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không bị hạn chế số lượng cổ đông; cổ đông thì có thể là tổ chức hoặc cá nhân
 • Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp mà cổ đông phải chịu trách nhiệm chỉ nằm trong phạm vi số vốn đã đóng góp
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Luật này khoản 3 Điều 120 và Điều 127 Khoản 1.
 • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Để huy động vốn thì công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại
giấy chứng nhận xuất xứ
Giấy chứng nhận xuất xứ

3. Hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần

(1) Thứ nhất, gồm tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Đối với việc thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP Điều 25 Khoản 2 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP Khoản 12 Điều 11 người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này

(2) Thứ hai, Là hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương với trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

Cơ quan hải quan sẽ chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng khi chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài.

Công ty cổ phần sẽ không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:

 • Đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, công ty cổ phần khai trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vnhập khẩu.

(3)  Giấy tờ thứ ba mà doanh nghiệp cần trong hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần là: Ngoại trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý thì đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt và vận tải đa phương thức, vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối theo quy định pháp luật : 01 bản chụp.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí vận chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hóa (cargo manifest) thay cho vận đơn;

(4) Thứ tư, Đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cần Bảng kê lâm sản: 01 bản chính;

(5) Thứ năm, Là văn bản cho phép nhập khẩu hoặc giấy phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngoại thương và thương mại đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

 • Nếu nhập khẩu một lần: 01 bản chính
 • Nếu nhập khẩu nhiều lần: chỉ cần 01 bản chính khi nhập khẩu lần đầu.

(6) Thứ sáu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.

 • Nếu pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp thì CTCP phải nộp bản chụp, còn nếu không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì CTCP được nộp bản chụp.
 • Đối với việc giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành thì CTCP chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên

(7) Thứ bảy, Đối với lô hàng đầu tiên cần nộp 01 bản chụp của Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư.

(8) Thứ tám, Đối với tờ khai trị giá cần 02 tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp đến cơ quan hải quan 02 bản chính trong trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy. Phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC đối với các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá.

(9) Thứ chín, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa căn cứ tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

(10) Mười là, Danh mục máy móc và thiết bị với trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời: 01 bản chụp và với trường hợp phải nhập khẩu nhiều lần cần xuất trình bản chính Danh mục máy móc, thiết bị để đối chiếu kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC.

(11) Mười một là, Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp trong trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc cần phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành và pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.

(12) Giấy tờ cuối cùng trong hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần là Hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu hay thí nghiệm khoa học trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT tăng 5% căn cứ theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng: 01 bản chụp.

Lưu ý rằng: Các chứng từ đã quy định tại điểm đ, điểm e, điểm g và điểm i khoản này nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành hay cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa ASEAN hoặc Cổng thông tin trao đổi với các nước khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

4. Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần
Thủ tục hải quan đối với công ty cổ phần
Thủ tục hải quan đối với công ty cổ phần

Căn cứ theo Điều 21 Luật Hải quan năm 2014, khi làm thủ tục hải quan, công ty cổ phần có trách nhiệm:

 • Tiến hành khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo Điều 24 tại Luật này
 • Tiến hành đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm theo quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải
 • Tiến hành nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi muốn đưa đến cho các bạn về hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần và thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa trong công ty cổ phần.

Nếu bạn đang có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa hay cần làm bất cứ dịch vụ gì liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hãy liên hệ với chúng tôi OZ Việt Nam luôn sẵn lòng với bạn. Hay bạn có thắc mắc gì không hiểu về bài viết trên hãy comment dưới bài này hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0972.433.318

Những giấy tờ nào thường được yêu cầu trong hồ sơ hải quan cho công ty cổ phần?

Hồ sơ hải quan thường bao gồm hóa đơn thương mại, chứng từ vận chuyển, chứng từ xuất xứ hàng hóa, giấy phép nhập khẩu (nếu cần), và các giấy tờ khác theo quy định.

Làm thế nào để đảm bảo tiến độ hải quan nhanh chóng cho công ty CP

Đảm bảo hồ sơ hải quan đầy đủ, chính xác, và tuân thủ các quy định của cơ quan hải quan. Ngoài ra, hợp tác với đại lý hải quan uy tín cũng giúp đẩy nhanh tiến độ.

Làm sao để giảm thiểu rủi ro khi nhập khẩu

Để giảm thiểu rủi ro, chọn nhà cung cấp uy tín, đảm bảo hồ sơ hải quan đầy đủ và chính xác, cũng như đảm bảo bảo hiểm hàng hóa và vận chuyển phù hợp.

Đánh giá post