Category Archives: Quy trình khai báo hải quan

Mã loại hình xuất nhập khẩu

Mã loại hình xuất nhập khẩu

Việc xác định được mã loại hình chính xác trong tờ khai báo hải quan là rất quan trọng. Do mã loại hình xuất nhập khẩu thể hiện được mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp. Dựa vào mã loại hình để xác định việc nộp thuế, hoàn thuế và các chính sách