Category Archives: An toàn thực phẩm

Thông tư số: 25/2016/TT-BNNPTNT

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN Căn cứ

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC

Thông tư 52/2015/TT-BYT Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 52/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ HỒ SƠ,

Thông tư 25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Căn cứ

Văn Bản pháp luật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Các văn bản pháp luật liên quan đến Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu   1 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM MUỐI NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN Căn cứ Nghị định

Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT Quy định kiểm tra cơ sở vật chất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________   Số: 45/2014/TT-BNNPTNT   Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014     THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư

Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   Số: 75 /2011/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  31  tháng  10   năm 2011   THÔNG TƯ Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

Bạn có hiểu rõ quy trình nhập khẩu thực phẩm đông lạnh? Các bước thực hiện và các loại giấy phép cần chuẩn bị để tiến hành nhập khẩu thực phẩm đông lạnh.