Văn Bản pháp luật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Các văn bản pháp luật liên quan đến Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bo nong nghiep
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu

 

1 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2 Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.
3 Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
4 Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC 27/10/2014 Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.
5 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014 Quy định về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
6 Nghị định 185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
7 Nghị định 80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
9 Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011 Quy định về truy nguồn gốc và thu hồi sản phẩm lĩnh vực thủy sản.
Đánh giá post