Category Archives: An toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC

BỘ Y TẾ – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN GHI NHÃN HÀNG HÓA

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Quy định nội dung về xuất, nhập khẩu giống cây trồng; giống vật nuôi; nguồn gen cây trồng; thuốc bảo vệ thực vật…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG VẬT

Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT Trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO, CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THỦY SẢN

Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT Quy định về truy nguồn gốc và thu hồi sản phẩm lĩnh vực thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 03/2011/TT-BNNPTNT      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011     THÔNG TƯ Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo

Quyết định số: 4755/QĐ-BCT về việc công bố danh mục sản phảm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm

Quyết định số: 4755/QĐ-BCT về việc công bố danh mục sản phảm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan

Văn bản hợp nhất số: 09/VBHN-BCT quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Công thương

Văn bản hợp nhất số: 09/VBHN-BCT quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Công thương

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 185/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ

Nghị định 80/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lương sản phẩm, hàng hóa

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 80/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG

Quyết định 818/QĐ-BYT danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh ATTP

BỘ Y TẾ ___ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Số: 818/QĐ-BYT           Hà Nội, ngày  05  tháng 03  năm 2007   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS _______________