Tải biểu thuế XNK 2021 và Chú giải Hs code 2017

1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu: Tổng cộng 22 biểu thuế (gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 14 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, 02 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương).3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 71 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với 8.132 dòng hàng.4. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Xin cảm ơn Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hòn Gai và Ông Vũ Quý Hưng đã đầu tư thời gian và công sức để soạn Biểu thuế XNK 2021 cho cộng đồng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu, Logistics của Việt Nam.

Tải xuống biểu thuế 2021 Bản excel Full

bieu thue xuat 2021

Bánh mì kẹp thịt là Tập tài liệu chú giải biểu thuế cho rõ ràng hơn, giúp bạn đọc hết băng khoăn trong quá trình tra mã Hs code hoặc tra cứu thuế xuất nhập khẩu và xuất khẩu trong quá trình triển khai nghiệp vụ.

Tải xuống Chú giải Hs code 2017 Full

chú giải biểu thuế
tra mã hs code chính xác nhất định cần tham khảo tài liệu này
Đánh giá post