Nhận quà từ nước ngoài thủ tục và thuế như thế nào ?

Với sự phát triển mạnh mẽ của internet như hiện nay, việc giao lưu kết bạn nước ngoài rất dễ dàng. Vì thế việc gửi quà và nhận quà từ nước ngoài về rất phổ biến. Câu hỏi đặt ra nhận quà từ nước ngoài gửi về có được phép không và chịu thuế như nào? Bài viết này OZ Việt Nam sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Nhận quà từ nước ngoài có được phép không?

Pháp luật có quy định tại Khoản 5 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về việc kiểm tra, giám sát hải quan; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ vì mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vừa tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp cho cả lô hàng dưới 50 nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng đó. Cùng với đó, tại Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-Ttg có quy định cụ thể về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng trở xuống sẽ được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Còn đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá trên 1.000.000 đồng thì phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy thì căn cứ theo các quy định của pháp luật, Đối với hàng hóa được gửi từ nước ngoài về qua dịch vụ chuyển phát nhanh thì cần phải xem xét về giá trị và trị giá khai báo của hàng hóa đó có trong định mức miễn thuế hay không. 

Theo quy định thì định mức được miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu và quà tặng như sau: 

– Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm;

– Quà biếu, quà tặng của tổ chức,Cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân hàng nhà nước đảm bảo về kinh phí hoạt động trong quy định của pháp luật về ngân sách; quà tặng, quà biếu vì mục đích nhân đạo và từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm. Trong trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan và tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì Bộ Tài chính sẽ ra quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp cụ thể. 

– Quà biếu, quà tặng của tổ chức và cá nhân người nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại các văn bản pháp luật cụ thể có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng sẽ được miễn thuế không quá 04 lần/năm. 

Do vậy, cần xem xét quà tặng có giá trị là bao nhiêu trong từng trường hợp cụ thể thì sẽ đưa ra có phải thuộc đối tượng được miễn thuế hay không. Nếu vượt quá giá trị định mức được miễn thuế nhập khẩu thì món quà tặng đó sẽ phải nộp thuế nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

nhan qua tu nuoc ngoai2
Nhận quà từ nước ngoài có được phép không

Các loại thuế khi nhận quà từ nước ngoài

Trong trường hợp nhận quà từ nước ngoài về thì sẽ cần phải đóng các loại thuế cụ thể sau đây: 

– Thuế nhập khẩu: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu năm 2016 quy định về việc miễn thuế như sau: Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, của cá nhân nước ngoài cho tổ chức, hoặc cho cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại. Tài sản di chuyển, quà biếu và quà tặng con xuống nước hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt; trừ các trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trong trường hợp vì mục đích nhân đạo và từ thiện. Do đó, các hàng hóa không số lượng trị giá lớn hơn định mức được miễn thuế thì sẽ không phải nộp thuế nhập khẩu. Cùng với đó, tại Điều 8 Nghị định số 134/2016ND-CP quy định về việc miễn thuế đối với quà tặng, quà biếu như sau: Quà biếu và quà tặng được miễn thuế theo quy định của pháp luật, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc vào Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; trừ trường hợp quà biếu, quà tặng đó chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh và quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. 

 – Thuế giá trị gia tăng :  Quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTG quy định thì: Quà biếu, quà tặng miễn thuế theo quy định là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ cho mục đích an ninh và quốc phòng theo quy định của pháp luật. Quà biếu và quà tặng của tổ chức, cá nhân người nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu và quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng thì sẽ được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Còn trường hợp quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu và quà tặng của tổ chức, cả nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức 30.000.000 đồng thuộc vào trường hợp sau thì sẽ được xét miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá của lô hàng đó: 

+ Các đơn vị nhận hàng quà biếu và quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị – xã hội- nghề nghiệp; nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận để sử dụng thì sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá của lô hàng;

+ Hàng hóa là quà biếu và quà tặng mang mục đích nhân đạo và từ thiện.

Trong trường hợp quà biếu và quà tặng theo quy định của pháp luật thuộc vào Danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ cho mục đích an ninh và quốc phòng thì sẽ được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp quà biếu và quà tặng đó là thuốc cấp cứu hay thiết bị y tế cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trị giá không quá 10.000.000 đồng thì sẽ được miễn các loại thuế. Quà biếu làm quà tặng trong định mức miễn thuế sẽ không áp dụng đối với trường hợp các tổ chức và cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định. 

nhan qua tu nuoc ngoai
Thủ tục và thuế nhận quà từ nước ngoài

Nhận quà từ nước ngoài về có phải nộp phí hải quan không?

Theo quy định tại Điều 12 Luật Bưu Chính năm 2010 quy định về hàng hóa không được gửi qua mạng bưu chính, trong đó có: Các vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông; Vật phẩm và hàng hóa từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu; Vật phẩm và hàng hóa bị cấm vận chuyển bằng đường chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Đồng thời, quy định tại Khoản 5 Điều 25 Công ước Bưu chính thế giới các nghị định thư cuối cùng có quy định về các bưu gửi không được chấp nhận hay chính là cấm gửi. Cấm không được đưa các loại tiền kim loại, tiền giấy, chứng khoán, các loại séc du lịch bạch kim, vàng hoặc bạc đã được gia công hoặc chưa, các loại đá quý, Đồ trang sức hoặc các vật phẩm có giá trị khác vào trong bưu phẩm không khai giá; Tuy nhiên, nếu như luật pháp nước gửi và nước nhận cho phép thì những hàng hóa trên vẫn có thể được gửi trong phong bì dán kín như một bưu gửi ghi số. Trường hợp trong các điều kiện không khai giá được trao đổi giữa hai nước chấp nhận mở dịch vụ bưu kiện khai giá; ngoài ra bưu chính các nước có quyền cấm gửi vàng nến trong các bưu phẩm khai giáo mà không khai ra đi hoặc đến lãnh thổ nước mình hoặc quá giang gửi rồi qua nước đó. Các nước có quyền giới hạn giá trị thực tế đối với các loại thực phẩm này. Như vậy có thể thấy, tiền sẽ bị cấm gửi qua đường chuyển phát nhanh nên sẽ không thể gửi được.

Do đó, trong trường hợp của bạn thì gửi tiền đô la trong bưu kiện gửi là không hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Số tiền này sẽ không thể thông qua để được đưa vào lãnh thổ Việt Nam và cũng sẽ không thể có việc thu nộp lệ phí thông quan hay phí hải quan theo như bạn nói được. Việc hứa tặng đô la được gửi trong các điều kiện là không phù hợp với quy định của pháp luật. Và hiện nay các tình trạng lừa đảo thông qua phương thức liên hệ làm quen với nhau; sau đó, tiếp cận và hứa tặng quà được gửi từ nước ngoài về; rồi liên lạc để bắt người nhận nộp các khoản phí, khoản thuế – là dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Vì vậy, bạn cần lưu ý đến hành vi này để cân nhắc việc nạp tiền nhận quà tặng. 

Nếu quý khách có bất kì vướng mắc nào về nội dung trong bài viết hoặc có câu hỏi liên quan thì vui lòng liên hệ OZ Việt Nam để được hỗ trợ giải đáp !

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Địa chỉ: Số 8/162 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

Xem thêm:

Nhập khẩu hàng cá nhân phi mậu dịch

Đánh giá post