Hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày càng phát triển, hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu trở thành hai khái niệm quan trọng và gây tranh cãi trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Các nước trên thế giới xây dựng các quy định và chính sách nhằm bảo vệ lợi ích của mình, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh và bất cập trong quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Ngăn chặn xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát việc lưu thông tin hàng hóa và quản lý thương mại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn về hai khái niệm này.

han ngach xuat khau han ngach nhap khau

Khái niệm

Hạn ngạch xuất khẩu là gì?

Hạn ngạch xuất khẩu là một khái niệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế, chỉ định mức giới hạn hoặc hạn chế về số lượng hoặc giá trị hàng hóa mà một quốc gia có thể xuất khẩu đến một quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Hạn ngạch xuất khẩu được áp dụng nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia nhập khẩu và cân nhắc đến yếu tố cạnh tranh, an ninh quốc gia, và bền vững kinh tế.

Hạn ngạch nhập khẩu là gì?

Hạn ngạch nhập khẩu là khái niệm áp dụng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đề cập đến mức giới hạn hoặc hạn chế về số lượng hoặc giá trị hàng hóa mà một quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào đó có thể nhập khẩu từ một quốc gia hoặc nhóm quốc gia khác trong một khoảng thời gian nhất định. Hạn ngạch nhập khẩu thường được áp dụng để bảo vệ lợi ích sản xuất và kinh tế của quốc gia nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện cân đối thương mại và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

han ngach xuat khau han ngach nhap khau 2

Những trường hợp áp dụng hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 18 Luật Quản lý ngoại thương 2017, việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Biện pháp hạn ngạch xuất nhập khẩu sẽ được áp dụng trong những trường hợp sau:

 • Theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Đối với các hàng hóa cần bảo đảm cân đối vĩ mô và tăng trưởng kinh tế theo từng giai đoạn;
 • Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

2. Việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất nhập khẩu phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng và giá trị của hàng hóa. Đồng thời, cần công khai, minh bạch và khách quan về phương thức phân bổ hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu.

Qua đó, theo quy định này, biện pháp hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu sẽ được áp dụng trong các trường hợp quốc gia có liên quan, và cần đảm bảo tính công khai, minh bạch về thông tin hàng hóa và quy trình phân bổ hạn ngạch.

Nguyên tắc áp dụng

Tương tự như việc áp dụng các biện pháp hành chính khác trong Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất nhập khẩu cũng phải tuân thủ những nguyên tắc quan trọng. Điều 18 của Luật Quản lý ngoại thương đã quy định các nguyên tắc áp dụng biện pháp này như sau: “Việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu phải đảm bảo công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, và giá trị của hàng hóa. Đồng thời, cần công khai, minh bạch, và khách quan về phương thức phân bổ hạn ngạch xuất nhập khẩu.”

Đối tượng có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quản lý ngoại thương 2017, thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu được xác định như sau:

 • Trong việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất nhập khẩu, sẽ có sự phối hợp chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.
 • Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố danh sách hàng hóa mà cần áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất nhập khẩu.

Theo quy định này, việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu được quyết định thông qua sự phối hợp giữa Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan. Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố danh sách các mặt hàng mà cần áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất nhập khẩu.

han ngach xuat khau han ngach nhap khau 1

Ưu điểm và nhược điểm của hạn ngạch xuất nhập khẩu

Ưu điểm

 • Bảo vệ ngành công nghiệp trong nước: Hạn ngạch giúp bảo vệ và phát triển ngành công nghiệp trong nước bằng cách giới hạn lượng hàng hóa nhập khẩu cạnh tranh. Điều này tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp trong nước và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp quốc gia.
 • Kiểm soát an ninh kinh tế: Hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu có thể sử dụng để kiểm soát việc nhập khẩu các mặt hàng nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và quốc gia. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa và công nghiệp chiến lược không bị phụ thuộc quá mức vào các quốc gia khác.
 • Cân bằng thương mại: Hạn ngạch giúp điều tiết lưu lượng hàng hóa giữa các quốc gia và tạo ra sự cân bằng trong thương mại quốc tế. Nó giúp ngăn chặn tình trạng mất cân đối thương mại, bảo vệ lợi ích của các quốc gia trong việc duy trì cân đối về nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

Nhược điểm

 • Hạn chế lựa chọn và đa dạng hóa: Hạn ngạch có thể giới hạn lựa chọn và đa dạng hóa các mặt hàng và nguồn cung cấp trên thị trường. Điều này có thể tạo ra sự hạn chế cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc truy cập vào các sản phẩm và nguồn cung cấp khác nhau.
 • Khả năng gây mất cân đối và chống cạnh tranh: Nếu không được quản lý cẩn thận, hạn ngạch có thể gây ra mất cân đối và ảnh hưởng tiêu cực đến các quốc gia đối tác thương mại. Nó cũng có thể tạo ra các rào cản thương mại không công bằng và cản trở sự cạnh tranh trên thị trường.
 • Khó khăn trong quản lý và thực thi: Áp dụng và quản lý hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đòi hỏi hệ thống quản lý chặt chẽ và quy trình thực thi hiệu quả. Việc theo dõi và đánh giá số lượng, khối lượng và giá trị hàng hóa có thể phức tạp và tốn kém thời gian.
 • Tiềm năng gây tranh cãi và xung đột: Hạn ngạch xuất nhập khẩu có thể gây ra tranh cãi và xung đột trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia. Việc thiết lập và áp dụng hạn ngạch phải tuân thủ các quy tắc và cam kết quốc tế để tránh các tranh cãi thương mại.

Hy vọng bài viết trên cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0972433318

Đánh giá post