Xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế, OZ Việt Nam cung cấp danh mục hàng hóa cần xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương, đồng thời giới thiệu về quy trình và thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tự động từ Bộ Công Thương.

Các loại hàng hóa nhập khẩu cần xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương

 • Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế.
 • Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động.
 • Hóa chất và các sản phẩm chứa hóa chất.
 • Hóa chất loại bảng 2 và bảng 3.
 • Tiền chất công nghiệp.
 • Tiền chất thuốc nổ và các vật liệu nổ trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan như muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm, đường tinh luyện, đường thô.
 • Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế.

(Theo phần B mục I và phần A mục VIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

Các loại hàng hóa nhập khẩu cần xin giấy phép từ Bộ Công Thương

Các loại hàng hóa xuất khẩu cần xin giấy phép
 • Hàng hóa cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của các Điều ước quốc tế.
 • Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động.
 • Hóa chất và các sản phẩm chứa hóa chất.
 • Hóa chất bảng 2 và bảng 3.
 • Tiền chất công nghiệp.
 • Tiền chất thuốc nổ và các vật liệu nổ trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Khoáng sản (trừ khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng).
 • Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định.

Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu

Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ quy định tại mục 2.1 trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu áp dụng) đến bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, bộ, cơ quan ngang bộ sẽ thông báo cho doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Trừ khi có quy định khác về thời hạn cấp giấy phép, bộ và cơ quan ngang bộ sẽ trả lời doanh nghiệp trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

Trường hợp pháp luật yêu cầu bộ và cơ quan ngang bộ phải trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan, thời gian xử lý hồ sơ sẽ tính từ thời điểm nhận được ý kiến trả lời từ cơ quan liên quan.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do mất, thất lạc sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Doanh nghiệp chỉ cần nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung.
 • Thời gian cấp sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại giấy phép sẽ không dài hơn thời gian cấp giấy phép xuất nhập khẩu.
 • Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại giấy phép, bộ và cơ quan ngang bộ sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Tham khảo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu tự động từ Bộ công thương tại OZ Việt Nam

Quá trình xin giấy phép nhập khẩu yêu cầu nhiều giấy tờ, quy trình thủ tục phức tạp. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ bị trả về và vô vàn những hạn chế, rủi ro khác mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Hiểu được vấn đề đó, OZ Việt Nam giới thiệu dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, OZ Việt Nam nắm rõ quy trình, cách tạo bộ hồ sơ hợp lệ. Chúng tôi:

 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo đúng quy định của pháp luật
 • Chuyên môn hóa các nghiệp vụ
 • Thay mặt doanh nghiệp đi nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng

Doanh nghiệp có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép nhập khẩu hàng hóa cần hỗ trợ có thể liên hệ với OZ Việt Nam thông qua hotline 0972 433 318 để được giải đáp.

Đánh giá post