Quy trình in mã vạch danh sách container chi tiết 2023

Hình thức in mã vạch danh sách container là hình thức mới được áp dụng giúp Hải quan giám sát danh sách container thuận tiện hơn. Vậy thực chất hình thức này là gì? Quy trình thực hiện in mã vạch danh sách container thực hiện ra sao? Cùng OZ trả lời với bài viết bên dưới nhé!

In mã vạch danh sách container là gì?

Hiện nay đã áp dụng hình thức in mã vạch danh sách container hàng hóa để xác nhận qua khu vực giám sát tại Hải quan cảng cửa khẩu, thay vì cán bộ Giám sát nhập thủ công thông tin danh sách container vào hệ thống thì doanh nghiệp sẽ khai báo danh sách container này lên bằng chức năng khai bổ sung, lấy danh sách container đã khai bổ sung để in ra dưới dạng mã vạch rồi đem ra Hải quan giám sát Cảng cửa khẩu.
Quy trình này sẽ giúp cho việc thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát được nhanh hơn, thuận tiện hơn cho cả doanh nghiệp và chi cục Hải quan.
Để thực hiện phía doanh nghiệp làm theo quy trình sau đây:

Bước 1: Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai
Bước 2: Lấy danh sách container qua khu vực giám sát sau khi tờ khai đã chấp nhận thông quan
Bước 3: In danh sách container dưới dạng mã vạch sau đó đem ra Hải quan giám sát để lấy hàng

Quy trình in mã vạch danh sách container chi tiết

Bước 1: Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai

Sau khi tờ khai đã được khai báo, nếu có danh sách container kèm theo doanh nghiệp cần tiến hành khai báo bổ sung bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Khai báo bổ sung” chọn mục “Khai báo danh sách container cho tờ khai”:

QCC0neha hqKwpFS ZqBITP wWpkrAz fiqm59gQaCFDSnMFRm5ldJOLYTF gP oY6rTj8mEbH6XPWKdJFDDGuQjx48D8lFM Al QB8XsJ6rNbQ 0PscsPAekBof8 C rO kmwotUqzeoRy2PDFSs
In mã vạch danh sách container

Hoặc trên tờ khai đang cần khai bổ sung danh sách container, bạn vào tab “Kết quả xử lý tờ khai” và chọn mục “Khai báo danh sách container cho tờ khai”:

Tại màn hình nhập liệu bạn nhập vào danh sách container cho tờ khai :

Cuối cùng nhấn vào “Khai báo” để gửi danh sách container bổ sung này lên hệ thống, khi có số tiếp nhận là việc khai bổ sung hoàn tất.

505H8 370iGyQrEvCmTZmqo3ayc9Zns5cmVYo9NMvjp98XqwLHx5765iP6ig8vvbO83fMeF7 WT6

Trường hợp bản khai danh sách container trước đó có thiếu, sai về dữ liệu thì doanh nghiệp cần phải gửi lại bản danh sách chính xác hệ thống sẽ cập nhật lại (Nếu danh sách danh sách trước đó khai báo 10 container nhưng thấy sai sót 1 container thì doanh nghiệp cũng phải gửi lại toàn bộ 10 container chứ không phải chỉ sửa 1 container sai)

Bước 2: Lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai

Khi tờ khai đã được khai báo bổ sung danh sách container ở bước trên đồng thời đã làm xong thủ tục thông quan ( đối với tờ khai luồng Vàng, Đỏ) hoặc đã được chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến hành lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Lấy thông tin tờ khai” và chọn “Lấy danh sách container qua khu vực giám sát”:

e7o5vTXh0ASbq79AakiSHLh5XnhfOwKECuqmGLb7tD9cbhHlM1FjTIcJNUuM4fVGrEGT4Qb2oaEcX TiORF8hmc2E 02MkzmXjo Q2uJ OifG8QFLVrcR5bFuqiyM0NUual1gc8WPWXvASYSodWm9As

Nhấn vào nút “Chọn tờ khai” để chọn ra tờ khai cần lấy danh sách container :

hR2p7NcMBjyyuRqu6YmgWfY2 HWmSg0cVwnbjQ5FiCiUOVPpBivaFcF9eNfaAqT2A2ZFvscINRjyirKgujz AuF6iHFTEIgu1PdNCg3oQ1QXHKw6gJx12fLkjUQZ03Z VJY3 bvBYIEniUZaK RRQ w

Hoặc trên tờ khai cần lấy danh sách đang mở, bạn vào tab “Kết quả xử lý tờ khai” chọn mục “Lấy danh sách container của tờ khai”:

lnke2UwSQpFB6puJSAysanLfTrVaC7F1KlWt6L9MigN9K8HBjhz6OAA P2yR CMJUQ59EIfHmCWqyDAFqUyH hr6hGmOBOT1V12qf7zMwX8EMn r2L0tBFRF6eB5795CmSi33oF2Ry n5WH1713kyTY

Nhấn vào “Lấy thông tin” để gửi yêu cầu lấy thông tin danh sách container lên hệ thống Hải quan:

IBaSGmxW7zUi6sv9PH W JVlt 1cpFAo5c nKbmVt8oyCQZscGp7fExdH RAxLObl2hPiRzGYSqoVH7wo0yTK9jx

Kiểm tra sơ bộ logic về sự tồn tại của tờ khai hệ thống sẽ trả về số tiếp nhận.

ZMMxjoMECbjZEEegv ty4KiIp 7g Qp1zR3zNpHSWSvETPexBn L7sdDpsmM93KyisnBjMrkKXP3MQmBz9QLfPGLoafp5HqOe4Byu38XwjI0ZC NGLQ NU pJif3QAjT6Zob0fIm7S2v2rW0JDHTg3I

Doanh nghiệp tiếp tục nhấn vào nút “XNKB” để lấy thông báo chấp nhận và danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai do hệ thống trả về.

SR4zMnpafigEh7xJV4yRFE7JYozcVkXv992rlvVLQ5bnn6NnvskoJngmXvjzvR0JuLv9jLE2yCNXeyn8wJmX3Uw8EMYxn8JCUKDYiQL3ahsEYpoQChHsL96t3GK3pu EcZi yP2IIger UeljzXgBmA

Đóng cửa sổ thông báo sẽ hiện danh sách container qua khu vực giám sát vừa trả về:

837 3yeWsRU8pKFd3A1BM bwB2m GfAgYT6ZvnFe5xZ9AthtkX9sbdc y18cXsF6gNxBMwnT7wyX8Rv3y77 eKvI LK NhLWU7x CDhkm 8uWmV

Trường hợp doanh nghiệp chưa hoặc không khai bổ sung danh sách container trước đó cho tờ khai, lúc lấy danh sách hệ thống sẽ trả về thông báo như sau:

wzXUWwJl3Zi2izLsOWZNlqoT j OvAu3rdQjlzJuYUz2cXaONXdAzrJPT0xD3C4alEmUNmKsKOtJzDyiheTp7N2FK2

Trường hợp doanh nghiệp có khai bổ sung danh sách container cho tờ khai nhưng tại lúc lấy danh sách tờ khai chưa được cấp phép qua Khu vực giám sát, hệ thống sẽ trả về thông báo như sau:

GOd0EOi3I7 hHfXmzCQs50BaFLdUrgwM CYoMbtGtmtWjgROTZDtMFkISiIO A bMGR9Ar3 GEnks5t4xzyjlqo8bnijM8 Fp J3GgpAhKGheOkn 7 iO0V4ZYjfuDRSrWsOMlbXhYyw5RjFPW4FDyg

Bước 3: In danh sách container dưới dạng mã vạch và đem ra hải quan giám sát để lấy hàng

Sau khi có thông báo chấp nhận được trả về danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai, doanh nghiệp tiến hành nhấn vào “In TK” để được danh sách container có mã vạch:

HKtjh2ch8HHPtUIXf9DFfu8Mp51oImo77xyBqzUayG3OHFnQ72hKFi8wH vD da3kbP L5h67xgQgfKb5ZE831Kmqk 7MvlbBzxdP

Doanh nghiệp đem bản in này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa, cán bộ Giám sát tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp.

Lưu ý :
– Để áp dụng cách thức đọc danh sách container mã vạch doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai, áp dụng cả đối với tờ khai nhập và tờ khai xuất. Các hình thức khai đính kèm HYS hoặc khai e-manifest, khai kèm tờ khai đều chưa có hiệu lực.
– Danh sách container chỉ được trả về sau khi tờ khai đã hoàn thành thủ tục, chấp nhận thông quan.
– Khi danh sách container đã được xử lý qua khu vực giám sát (đã được cán bộ giám sát tiến hành xác nhận qua khu vực giám sát) thì phía doanh nghiệp không thể lấy thông tin danh sách này nữa.
– Trường hợp doanh nghiệp không ngồi trực tiếp tại máy tình để in ra từ phần mềm hoặc vì một số lý do nào đó thì có thể in danh sách container thông qua trang web của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ sau : http://www.customs.gov.vn/sitepages/containerbarcodereceiver.aspx

QSuR TLlE2KHwV95 S03QePFWv8qTE09 HAQqy3xmjR7Cr0qoY2CfWt9gt2hEIeBg0X3nrLLRsT20cgYiLpJgMKrqK LpdhuQwzTfxndo

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết, hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy trình in mã vạch danh sách container . Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0972433318 để được tư vấn chi tiết hoặc để lại comment.

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Địa chỉ: Số 8/162 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

Xem thêm:

Cách tìm vị trí container trong bãi

Đánh giá post