ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TIÊU CHUẨN- OZ

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TIÊU CHUẨN

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 1. “Công ty đóng vai trò là Công ty giao nhận vận tải” có nghĩa là OZ Việt Nam đóng vai trò là đại lý, thay mặt cho Khách hàng của mình, cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: vận tải đường bộ, đặt chỗ vận chuyển, thương lượng giá cước và phí, thực hiện làm thủ tục hải quan và chuẩn bị chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu. Đó có thể là một nhà thầu độc lập đóng vai trò là người ủy thác đảm nhận trách nhiệm vận chuyển hàng hóa của người vận chuyển theo Vận đơn nội địa đã ban hành.
 2. “Công ty đóng vai trò là Bên ủy thác” có nghĩa là OZ Việt Nam cung cấp cho Khách hàng tất cả các dịch vụ logistics và chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả các dịch vụ do mình thực hiện.
 3.  “Container” có nghĩa là một thùng hình hộp chữ nhật làm bằng thép, thường dài từ 20 đến 40 feet, bên trong rỗng và có 2 cửa đóng/mở, được thiết kế chốt để đóng kín nhằm bảo vệ hàng hóa bên trong. Chủ yếu được sử dụng cho các lô hàng vận tải đường biển.
 4. “Khách hàng” có nghĩa là bất kỳ bên nào đưa ra chỉ thị yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ, bao gồm người gửi hàng, người gửi hàng, người nhận hàng, chủ sở hữu hàng hóa hoặc người đại diện của họ.
 5. “Chứng từ” có nghĩa là bất kỳ giấy tờ, công cụ, chứng từ, văn bản dùng để xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm cả các giấy tờ điện tử.
 6.  “Hàng hóa nguy hiểm” là hàng hóa được liệt kê trong các quy phạm pháp luật hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trong “Bộ luật quốc tế về hàng hóa nguy hiểm trên biển” do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ban hành, công bố hoặc sửa đổi.
 7. “Dịch vụ logistics” là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến quá trình lập kế hoạch, thực hiện kiểm soát luồng, lưu kho hàng hóa và các thông tin liên quan từ điểm xuất phát đến điểm tiêu dùng nhằm mục đích thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách hàng.
 8. “Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (Công ty logistics)” là các công ty cung cấp tất cả các dịch vụ logistics nêu tại Mục 7 ở trên và chịu trách nhiệm trực tiếp trước khách hàng về tất cả các dịch vụ mà mình đã thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng.

   

II. LĨNH VỰC ÁP DỤNG

 1. Điều kiện giao dịch này sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ logistics, bất kể các dịch vụ đó liên quan đến giao nhận hàng hóa, vận chuyển, kho bãi, phân phối hàng hóa hoặc các dịch vụ logistics khác được cung cấp, xử lý, thực hiện bởi OZ Việt Nam
 2. Trong trường hợp công ty đóng vai trò là người vận chuyển, các quy định của một chứng từ do hoặc nhân danh công ty phát hành sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có xung đột với các điều kiện trong điều kiện giao dịch này. 
 3. Đối với các dịch vụ liên quan đến hoặc liên quan đến khai báo hải quan, thuế, giấy phép, tài liệu lãnh sự, chứng nhận xuất xứ, kiểm tra, chứng chỉ và các dịch vụ tương tự hoặc phát sinh, công ty luôn được coi là đại lý đại diện mà không bao giờ được xem như là chủ thể chính.
 4. Trường hợp công ty được cấp phép làm Người khai hải quan theo quy định của Luật Hải quan Việt Nam hiện hành và đứng tên khai báo hải quan thì không áp dụng Khoản 11 bên trên.
   

III. TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CÔNG TY

 1. Công ty cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình với mức độ cẩn thận, siêng năng, kỹ năng và phán đoán chuyên môn hợp lý. 
 2. Thời gian thực hiện các dịch vụ của Công ty phải tuân thủ khoảng thời gian hợp lý, trừ khi có thỏa thuận đặc biệt được lập trước đó bằng văn bản do khách hàng đưa ra và được Công ty chấp nhận. 
 3. Công ty cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng được công ty chấp nhận theo điều kiện giao dịch này. Trong trường hợp công ty nhận thấy các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà theo quan điểm của công ty và vì lợi ích của Khách hàng, khiến công ty không thể hoàn thành toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của mình thì công ty sẽ thông báo ngay cho Khách hàng về các sự kiện hoặc trường hợp đó và xin hướng dẫn thêm.  
 4. Nếu trong quá trình thực hiện giao dịch, công ty cân nhắc một cách hợp lý rằng có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng để không tuân theo bất kỳ yêu cầu ban đầu nào của khách hàng, công ty sẽ được phép làm như vậy mà không cần có sự cho phép trước của Khách hàng, nhưng phải hành động phù hợp với phán đoán chuyên môn cũng như lợi ích của Khách hàng và ngay khi có thể, thông báo cho khách hàng về các hành động của mình và mọi khoản phí bổ sung phát sinh từ đó, đồng thời sẽ không chịu thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do hành động đó.
 5. Khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển hoặc đường thủy nội địa, công ty không thể cam đoan về thời gian hàng đến. Tuy nhiên, nếu hàng hóa bị chậm giao do không được giao trong thời gian đã thỏa thuận rõ ràng với Khách hàng hoặc trong thời gian hợp lý theo yêu cầu của một hãng vận chuyển siêng năng, công ty sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất do chậm giao hàng. Tuy nhiên, công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với tổn thất nếu Khách hàng đã tuyên bố quan tâm đến việc giao hàng đúng hạn, và thông tin về việc này đã được công ty chấp nhận và đưa vào chứng từ vận tải mà công ty phát hành.
   

IV. TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khách hàng cam kết rằng họ là chủ sở hữu hoặc đại lý được ủy quyền của chủ sở hữu hàng hóa và họ được ủy quyền chấp nhận các điều kiện giao dịch này không chỉ cho chính mình mà còn với tư cách là đại lý đại diện và thay mặt cho chủ sở hữu hàng hóa.
 2. Khách hàng có thẩm quyền về các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các điều khoản thương mại quốc tế về mua bán hàng hóa, luật và quy định, thủ tục thông quan và hải quan tại điểm đến cũng như nhu cầu bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm có sẵn và phù hợp với loại hàng hóa vận chuyển, nhu cầu bảo quản và lưu giữ tài liệu, nhu cầu chăm sóc thích hợp để tránh lây truyền vi-rút bằng tài liệu điện tử, cũng như nhu cầu xử lý bí mật thông tin liên quan đến hàng hóa có giá trị cao và tất cả các vấn đề khác liên quan.
 3. Khách hàng sẽ cung cấp cho công ty các yêu cầu, hướng dẫn đầy đủ, chính xác và có thể thực hiện được.
 4. Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả thông tin dưới bất kỳ hình thức phổ biến thông thường nào hoặc dưới dạng trao đổi dữ liệu điện tử liên quan đến đặc tính chung và nguy hiểm của hàng hóa, mô tả, mã vạch, nhãn hiệu, trọng lượng, khối lượng và số lượng, như được cung cấp bởi Khách hàng hoặc đại diện của nó, là chính xác và đầy đủ vào thời điểm hàng hóa được Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm về dịch vụ mà Công ty đã tham gia. Ngoài ra, Khách hàng cam kết cung cấp xác nhận độc lập về các chi tiết cụ thể của hàng hóa đó theo yêu cầu của Công ty.
 5. Khách hàng phải đảm bảo rằng hàng hóa được đóng gói và dán nhãn đúng cách trừ khi Công ty đã chấp nhận các hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ đó.
 6. Khách hàng sẽ bồi thường cho công ty mọi trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn phát sinh từ việc công ty hành động theo hướng dẫn, yêu cầu của khách hàng hoặc phát sinh từ bất kỳ vi phạm hoặc sơ suất nào do khách hàng.

V. HÀNG NGUY HIỂM

 1. Khách hàng phải tuân thủ các quy tắc bắt buộc theo Luật pháp quốc gia hoặc vì lý do công ước quốc tế, liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa có tính chất nguy hiểm và trong mọi trường hợp phải thông báo cho công ty bằng văn bản về bản chất chính xác của nguy hiểm, trước khi hàng hóa có tính chất nguy hiểm được công ty đảm nhận và chỉ ra cho công ty, nếu cần, các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện.
 2. Nếu khách hàng không cung cấp thông tin đó và công ty không biết về tính chất nguy hiểm của hàng hóa cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thiết phải thực hiện và nếu tại bất kỳ thời điểm nào, hàng hóa được coi là nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản thì có thể được dỡ xuống, phá hủy ở bất kỳ nơi nào tùy theo hoàn cảnh có thể yêu cầu. Đồng thời, khách hàng sẽ bồi thường cho Công ty đối với mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh. 

VI. THÙ LAO VÀ LỆ PHÍ

 1. Tất cả các khoản phí, thuế và lệ phí hoặc các chi phí khác liên quan đến hàng hóa sẽ do Khách hàng thanh toán. Tuy nhiên, nếu được yêu cầu, Công ty có thể thanh toán thay cho Khách hàng dưới tư cách là đơn vị đại diện ủy thác

VII. VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG:

 1. ​​Nếu Công ty đóng vai trò là người ủy quyền đối với việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, trách nhiệm của Công ty sẽ được xác định theo các quy định trong Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam và các thông lệ chung quốc tế có liên quan.
   

VIII BẢO HIỂM

 1. Công ty có nghĩa vụ thu xếp bảo hiểm theo tỷ giá thị trường hiện hành phù hợp cho các trách nhiệm đối với dịch vụ hậu cần mà Công ty cung cấp đối với Khách hàng (ví dụ: chủ hàng, người gửi hàng, người gửi hàng hoặc người nhận hàng) đối với mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa và lỗi và thiếu sót của nhân viên hoặc chẳng hạn như chậm trễ hoặc giao hàng trái phép cũng như mất mát hoặc hư hỏng đối với bất kỳ thiết bị nào thuộc sở hữu hoặc thuê của Công ty, ví dụ như thùng chứa của Công ty.
 2. Nếu Khách hàng yêu cầu, Công ty phải cung cấp bằng chứng về việc bảo hiểm trách nhiệm dân sự này như đã nêu tại Mục 28 ở trên.
   

IX. THẨM QUYỀN VÀ LUẬT ÁP DỤNG:

 1. Các điều kiện giao dịch trong này và bất kỳ hợp đồng nào mà chúng áp dụng sẽ được điều chỉnh bởi Luật pháp và Quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Luật thương mại quốc tế. 

Xem thêm: điều kiện vận chuyển hàng hóa