Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Dưới đây là danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải làm kiểm tra chất lượng mà OZ Việt Nam đã sưu tầm và tổng hợp được.

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng
Hàng hóa xuất nhập khẩu

Danh mục sản phẩm hàng hóa phải làm kiểm tra chất lượng

STT Trách nhiệm quản lý Tên danh mục Văn bản pháp lý
1 Bộ Công Thương Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Văn bản hợp nhất

13/VBHN-BCT năm 2018

2 Bộ Khoa học và Công nghệ Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định

3810/QĐ-BKHCN năm 2019

3 Bộ Công an Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an Thông tư

08/2019/TT-BCA

4 Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Thông tư

22/2018/TT-BLĐTBXH

5 Bộ Ngông nghiệp và Phát triển nông thôn Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả ăng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT

6 Bộ Giao thông vận tải Danh mục sản phẩm hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan (đối nhập khẩu), trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp)

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy

Thông tư

41/2018/TT-BGTVT

7 Bộ Thông tin và Truyền thông Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

 

Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Quyết định 2261/QĐ-BTTTT năm 2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *