Category Archives: KTCL Bộ Lao động- Thương binh và xã hội

KCTL Bộ Lao động- Thương binh và xã hội

Hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập khẩu máy nén khí

thủ tục nhập khẩu máy nén khí

Máy nén khí là loại máy rất thông dụng trong đời sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp. Vậy thủ tục nhập khẩu máy nén khí sẽ như thế nào? Bây giờ hãy cũng OZ Việt Nam đi tìm hiểu đáp án cho câu trả lời này nhé Một số thông tin về máy

Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn về hệ thống chống rơi ngã cá nhân

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ

Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH quy chuẩn đối với găng tay cách điện

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 37/2014/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  đối với găng tay cách điện Căn cứ

Thông tư 39/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn với giày hoặc ủng cách điện

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI

Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH quy chuẩn về thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHỮNG THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC SẢN PHẨM YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN

quy trình kiểm định

Có những sản phẩm nào có yêu cầu an toàn thuộc bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ? Quy trình kiểm định các sản phẩm yêu cầu an toàn gồm những bước nào ?

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT CÁ NHÂN DÙNG TRONG CÔNG VIỆC HÀN

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương tiện bảo vệ mắt cá nhân hàn BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 49/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016     THÔNG

Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP Căn

Thông tư 52/2016/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 52/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CẦU TRỤC,