Category Archives: KTCL Bộ Lao động- Thương binh và xã hội

KCTL Bộ Lao động- Thương binh và xã hội

Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CẦN TRỤC

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 51/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CẦN TRỤC

Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn về an toàn lao động đối với pa lăng điện

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 37/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng

Thông tư 05/2012TT/BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 05/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI

Quyết định 64/2008/QĐ-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ——— Số: 64/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI

Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——–———- Số: 32/2012/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-—                                   Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012     THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY GIA ĐÌNH

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY

Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY

Thông tư 48/2016/BLDTBXH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY

Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI

Thông Tư 22/2018/TT-BLĐTBXH DANH MỤC SẢN PHẨM CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC BỘ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ

bộ lao động thương binh và xã hội

THÔNG TƯ 22/2018 QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI