Incoterms 2020- Những thay đổi bạn cần biết

Định nghĩa Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms): là các điều khoản thương mại quốc tế 

Incoterms 2020 được ICC (International Chamber of Commerce) công bố. Mỗi phiên bản Incoterms ứng với một thời điểm nhất định của sự phát triển nền kinh tế thế giới và có tính kế thừa các phiên bản trước.

Những điểm cần lưu ý về Incoterms

Incoterms không phải là luật, chỉ là các tập quán thương mại, thông lệ quốc tế

Các phiên bản sau của Incoterm không phủ nhận phiên bản trước nên các doanh nghiệp có quyền lựa chọn phiên bản sử dụng sao cho phù hợp

Không áp dụng cho những hàng hóa vô hình, chỉ áp dụng cho hàng hóa hữu hình

Phân chia rõ ràng rủi ro, mức trách nhiệm, chi phí trong 1 lô hàng cho Người Bán và Người Mua

Những điểm thay đổi của Incoterm 2020

Incoterms 2020 có một vài điểm thay đổi so với bản 2010

  • DAT (Delivered at Terminal) sẽ đổi tên thành DPU (Delivered at Place Unloaded): Sự thay đổi này nhấn mạnh vào việc Người Bán phải giao hàng đến một địa chỉ đã định trước (ga tàu, bến cảng, một điểm bất kì,…). Người bán chỉ hết trách nhiệm khi hàng được dỡ xuống dưới “mặt đất” của địa điểm đã định (người bán chịu trách nhiệm hạ hàng). 
  • FCA (Free Carrier): Điểm mới của điều khoản này là người vận chuyển được phép cấp vận đơn sau khi đã nhận được hàng từ người bán. Khi giao hàng cho nhà vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm và chi phí xếp hàng lên phương tiện vận chuyển.
  • CIF và CIP: “I” = insurance, những điều khoản có chữ “I” thì mặc định người bán sẽ phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. Đối với điều khoản CIP thì loại bảo hiểm mặc định đó là loại (A) hoặc tương đương loại (A). Trước đây theo incoterms 2010 thì loại bảo hiểm mặc định cho điều kiện CIP là loại (C) – bảo hiểm bắt buộc . Riêng điều kiện CIF thì vẫn giữ nguyên như phiên bản incoterms 2010 – điều kiện loại (A) – bảo hiểm mọi rủi ro. Loại bảo hiểm sẽ ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm cao hay thấp, nên đây cũng là yếu tố mà các bên phải xem xét kỹ khi ký hợp đồng ngoại thương.
  • Các điều khoản: Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) và Delivered Duty Paid (DDP), được mở rộng thêm đó là nhà vận chuyển không nhất thiết phải là bên thứ 3, mà có thể được vận chuyển bởi phương tiện vận chuyển của người mua hoặc người bán.
  • Incoterms 2020 được bổ sung thêm các quy định về bảo mật thông tin, các bên tham gia phải bảo mật thông tin về hàng hóa, giá cả, các thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. 

Tóm tắt các điều khoản về Incoterms 2020

1. EXW- Ex Works: Giao hàng tại xưởng 

Người bán chỉ giao hàng tại một địa điểm chỉ định là hết trách nhiệm. Người mua phải làm những việc còn lại bao gồm book tàu, trả cước freight, trả trucking, thông quan hải quan Xuất khẩu, thông quan Hải quan nhập khẩu.

Người bán không cần bốc xếp hàng lên phương tiện

EXW là điều kiện Incoterms quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán

EXW sử dụng cho vận tải đa phương thức

Điều kiện EXW inconterms 2020

 

Điều kiện EXW inconterms 2020

2. FCA – Free Carrier: giao cho người chuyên chở

Người bán hết trách nhiệm sau khi giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do người mua chỉ định.

Note:

– Nếu giao FCA tại kho của người bán, thì người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên xe cho người mua.

– Nếu giao FCA tại kho khác kho hàng của người bán, thì người bán vận chuyển đến địa điểm giao hàng chỉ định, sẵn sàng để dỡ xuống, người mua tự bốc hàng lên xe.

FCA quy định người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu.

B/L ghi chú “on board” trong hợp đồng sử dụng FCA – Để thực hiện tính khả thi của điều kiện FCA đối với những người bán cần một B/L có ghi chú “on board”, FCA của Incoterms 2020 lần đầu tiên quy định nếu hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, người mua phải chỉ định người vận tải phát hành B/L ghi chú “on board” cho người bán.

FCA quy định người mua book tàu, trả cước.

FCA sử dụng cho vận tải đa phương thức.

FCA = EXW + bốc hàng lên phương tiện của người mua.

Điều kiện FCA inconterms 2020

Điều kiện FCA inconterms 2020

3. FAS – Free Alongside Ship: Giao dọc mạn tàu

Người bán hết trách nhiệm khi đặt hàng song song mạn tàu (chưa phải giao hàng lên tàu) tại cảng của nước xuất khẩu, được chỉ định bởi người mua 

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.

FAS quy định người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu.

FAS quy định người mua book tàu, trả cước.

FAS sử dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa

FAS = FCA + người bán chịu cước giao tới dọc mạn tàu.

Điều kiện FAS inconterms 2020

 

Điều kiện FAS inconterms 2020

4. FOB – Free On Board: Giao hàng lên tàu 

Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng an toàn trên tàu tại cảng xuất khẩu. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.

FOB quy định người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

FOB quy định người mua  book tàu, trả cước.

FOB sử dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa.

FOB = FAS + bốc hàng lên trên tàu an toàn

Điều kiện FOB inconterms 2020

 

Điều kiện FOB inconterms 2020

5. CFR – Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí

Người bán hoàn thành việc giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu. Chuyển giao rủi ro sau khi hàng lên tàu tại cảng xuất.

Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.

CFR quy định người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

CFR quy định người bán book tàu, trả cước.

CFR sử dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa.

CFR = FOB + F (Freight)

Điều kiện CFR inconterms 2020

 

Điều kiện CFR inconterms 2020

6. CIF – Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

I- Insurance: Bảo hiểm tùy loại A, B, C 

Đặc điểm giống CFR. Tuy nhiên, điều kiện CIF người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho lô hàng. 

Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.

CIF quy định người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

CIF quy định người bán book tàu, trả cước.

CIF sử dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa.

CIF = CFR + I (Insurance)

Điều kiện CIF inconterms 2020

 

Điều kiện CIF inconterms 2020

7. CPT – Carriage Paid To: Cước phí trả tới

Người bán hoàn thành việc giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán. 

Tuy nhiên, người bán phải chịu chi phí vận chuyển hàng hóa và bốc dỡ tới địa điểm thỏa thuận.

Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng từ điểm giao hàng tới điểm đến được thỏa thuận.

CPT quy định người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

CPT quy định người bán book tàu, trả cước.

CPT sử dụng cho vận tải đa phương thức. 

  • Nếu địa điểm đích là cảng dỡ hàng/ sân bay đến
  • Đường biển 

CPT = FOB + cước vận chuyển tới đích quy định

  • Đường hàng không

CPT = FCA + cước vận chuyển tới đích quy định

  • Nếu địa điểm đích nằm sâu trong nội địa nước nhập khẩu

CPT = CFR + cước vận chuyển tới đích quy định

Tuy nhiên, trong thực tế thì phần đa các lô hàng dùng điều kiện CPT chỉ giao tới cảng dỡ hàng (Port of discharge) và sân bay đến (Airport of arrival).

Điều kiện CPT inconterms 2020

 

Điều kiện CPT inconterms 2020

8. CIP – Carriage and Insurance paid to: cước phí và bảo hiểm trả tới

Người bán hoàn thành việc giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán.

Đặc điểm giống CPT, tuy nhiên người bán phải mua thêm bảo hiểm loại A hay tương đương loại A thay vì mức bảo hiểm tối thiểu loại C theo như Incoterms 2010.

Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng từ điểm giao hàng tới điểm đến được thỏa thuận.

CIP quy định người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

CIP quy định người bán book tàu, trả cước.

CIP dùng cho vận tải đa phương thức.

CIP = CPT + I (Insurance)

Điều kiện CIP inconterms 2020

 

Điều kiện CIP inconterms 2020

9. DAP – Delivered at Place: Giao hàng tại nơi đến

Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng cho người mua tại điểm đến được chỉ định. Mọi chi phí và rủi ro phát sinh trước điểm giao hàng thì do người bán chịu, sau điểm giao hàng do người mua chịu. Người bán không có trách nhiệm hạ hàng.

Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

DAP quy định người bán người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

DAP quy định người bán book tàu, trả cước.

DAP sử dụng cho vận tải đa phương thức.

DAP = CPT/CIP + rủi ro tới điểm đích quy định

Điều kiện DAP inconterms 2020

 

Điều kiện DAP inconterms 2020

10. DPU- Delivery at Place Unloaded: Giao tại địa điểm đã dỡ xuống

Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng đã dỡ xuống dưới “mặt đất” tại địa điểm đã định (ga tàu, bến cảng, một điểm bất kì,…). Người bán chịu trách nhiệm hạ hàng.

Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

DPU quy định người bán thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, người mua thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

DPU quy định người bán book tàu, trả cước.

DPU sử dụng cho vận tải đa phương thức.

DPU = DAP + cước vận chuyển tới đích quy định

Điều kiện DPU inconterms 2020

 

Điều kiện DPU inconterms 2020

11. DDP – Delivered Duty Paid: Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Đây là điều kiện mà trách nhiệm của người bán là cao nhất. Người bán phải làm hết các thủ tục và giao hàng đến tay người mua tại địa điểm đến được chỉ định. 

Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

DDP quy định người bán làm cả thủ tục thông quan xuất khẩu và nhập khẩu

DDP sử dụng cho vận tải đa phương thức.

DDP = DAP + người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP inconterms 2020

 

Điều kiện DPP inconterms 2020

Qua bài viết trên chúng ta đã hiểu rõ hơn về Incoterms 2020 và những thay đổi của Incoterms 2020 so với 2010.

Tùy theo tình hình thực tế nội tại của doanh nghiệp và yếu tố ngoại cảnh thì khi kí kết hợp đồng doanh nghiệp lựa chọn điều kiện giao hàng sao cho phù hợp nhất. 

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Địa chỉ: Số 8/162 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

>>Xem thêm: Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói giá rẻ 

 

[formidable id=”2″]

 

 

Đánh giá post