Category Archives: Dịch vụ khai báo hải quan

THỦ TỤC NHẬP KHẨU

thủ tục nhập khẩu

Với sự phát triển sôi động của nền kinh tế thế giới cùng với sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thì việc mua – bán hàng hóa quốc tế ngày càng phát triển kéo theo đó là ngành logistics cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực