Chi tiết về thủ tục nhập khẩu phế liệu 2024

Thủ tục nhập khẩu phế liệu đang là điều mà các nhà nhập khẩu đang tìm hiểu và nghiên cứu hiện nay. Phế liệu là một trong những mặt hàng được phép nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích tái chế và sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất. Vậy thủ tục nhạp khẩu nhập khẩu phế liệu bao gồm những bước nào? Hãy cùng OZ Việt Nam chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Thủ tục nhập khẩu phế liệu
Thủ tục nhập khẩu phế liệu

Thủ tục nhập khẩu phế liệu là gì?

Việc nhập khẩu phế liệu là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp tái chế. Phế liệu các loại được nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu là từ Mỹ, Nhật Bản và các nước Châu Âu.

Các loại phế liệu thường được nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm : thép, nhôm, đồng và các loại nhựa.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu phế liệu về Việt Nam tạo ra một thách thức mới cho môi trường và quản lý rác thải của Việt Nam. Việc xử lý không đúng cách có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường. Chính phủ Việt nam vì thể đã ban hành nhiều chính sách nhằm kiểm soát và quản lý việc nhập khẩu phế liệu về Việt Nam, bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu và tăng cường việc giám sát và quản lý các hoạt động nhập khẩu phế liệu

Điều kiện để tiến hành làm thủ tục nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Phế liệu không phải là mặt hàng bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam, tuy nhiên lại thuộc diện hàng hóa hạn chế nhập khẩu. Do đó các cá nhân hoặc doanh nghiệp đang có nhu cầu nhập khẩu phế liệu về Việt Nam cần phải xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện nay, các cá nhân hoặc tổ chức được cấp phép nhập khẩu phế liệu về Việt Nam bao gồm:

 • Các cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
 • Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác từ một tổ chức hoặc cá nhân khác sử dụng phế liệu cho quá trình sản xuất.

Điều kiện để được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Để được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu, các cá nhân hoặc tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ bản đã được quy định rõ trong Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định này đã nêu ra cụ thể các yêu cầu cho các cá nhân và doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu cần đảm bảo các điều kiện như sau:

 • Kho lưu trữ phế liệu nhập khẩu
 • Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu
 • Công nghệ, máy móc, thiết bị xử lý phế liệu đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về quy trình và kỹ thuật
 • Cần có các thiết bị chuyên dụng để xử lý các loại tạp chất trong quá trình tái chế phế liệu. Nếu như không có đủ khả năng để xử lý thì cần phải chuyển giao cho đơn vị khác có đủ chức năng, điều kiện và năng lực để xử lý phế liệu
 • Ký quỹ đảm bảo nhập khẩu phế liệu theo quy định thuộc Nghị định 38/2015/NĐ-CP
 • Có cam kết ( bằng văn bản ) trong việc tái xuất / xử lý phế liệu nếu như số phế liệu đó không đáp ứng được các nhu cầu về bảo về môi trường.

Ngoài ra bên đơn vị ủy thác nhập khẩu phế liệu cần đáp ứng những điều sau:

 • Có hợp đồng ủy thác rõ ràng giữa các bên
 • Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đúng theo quy định của nghị định số 38/2015/NĐ-CP
 • Cam kết ( thông qua văn bản ) trong việc tái xuất và xử lý phế liệu nếu như phế liệu nhập khẩu không đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ môi trường.
 • Không được phép lưu trữ phế liệu nếu như không đảm bảo được điều kiện theo yêu cầu của pháp luật.
Thủ tục nhập khẩu phế liệu
Thủ tục nhập khẩu phế liệu

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu được quy định như sau:

 • Bộ tài nguyên môi trường là đơn vị có thẩm quyền cấp, cấp phát hoặc thu hồi giấy phép nhập khẩu phế liệu
 • Sở tài nguyên môi trường có quyền cấp, cấp phát hoặc thu hồi giấy phép đối với các cá nhân nhập khẩu phế liệu dùng làm tài nguyên sản xuất, không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ tài nguyên và môi trường.

Các bước tiến hành xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

Để có thể được cấp phép nhập khẩu phế liệu về Việt Nam thì bên nhập khẩu cần phải làm các bước như sau để xin được giấy phép:

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và cấp giấy phép ( có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện )
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Tùy theo từng trường hợp mà Bộ Tài nguyên và môi trường hoặc Sở Tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm xử lý hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu phế liệu. Trong thời gian 5 ngày làm việc, bên cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và đưa ra quyết định có được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu hay không
 • Bước 3: Tiến hành trả kết quả, nếu như hồ sơ đã hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được cấp giấy phép sau 15 ngày làm việc.

Thủ tục nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam được tiến hành dựa trên các cơ sở pháp lý như sau:

 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
 • Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu phế liệu

Dựa theo Điều 60 thuộc nghị định số 38/2015/NĐ-CP ( được sửa đổi tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ), các cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải tiến hành khai thông tin và nộp chứng từ điện tử nhập khẩu phế liệu để làm thủ tục tại cổng thông tin một cửa quốc gia

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu phế liệu bao gồm như sau:

 • Bản kê khai về thông tin lô hàng nhập khẩu theo mẫu 06 thuộc phụ lục VI mục III ban hành kèm theo nghị định
 • Các tài liệu liên quan đến phế liệu nhập khẩu như: bản sao hợp đồng mua bán; danh mục phế liệu; bản sao vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu ( có chữ ký xác thực ); chứng chỉ chất lượng do bên xuất khẩu phế liệu cung cấp ( nếu có ); chứng nhận nguồn gốc xuất xứ ( nếu có ); ảnh hoặc mô tả chi tiết của phế liệu
 • Văn bản xác nhận đã ký quỹ đảm bảo cho phế liệu nhập khẩu ( được sao từ bản chính có xác nhận bằng chữ ký điện tử của cá nhân hoặc công ty nhập khẩu phế liệu )

Trách nhiệm của đơn vị hải quan

Khi tiến hành thủ tục nhập khẩu phế liệu về Việt Nam, cơ quan hải quan Việt Nam có những trách nhiệm như sau:

 • Kiểm tra hồ sơ phế liệu nhập khẩu có hợp lệ với pháp luật hiện nay để cho phép cá nhân hoặc tổ chức đưa phế liệu về bảo quản tại nơi kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Kiểm tra hàng hóa phé liệu theo đúng quy định của pháp luật
 • Hải quan làm thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật sau khi đã nhận được chứng thư giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu có phù hợp với quy định bảo vệ môi trường hay không.
 • Nếu như có khiếu nại, vi phạm, tố cáo trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, giám định chất lượng của phế liệu thì các cá nhâ, tổ chức và bên Hải quan phải phối hợp với các cơ quan ban ngành nhà nước tiến hành trưng cầu, tổ chức giám định để tiến hành giám định lại hàng hóa.
 • Hải quan có trách nhiệm chia sẻ, cung cấp thông tin về chủng loại và chất lượng của phế liệu nhập khẩu được các nhân hoặc tổ chức dùng làm nguyên liệu sản xuất đã được thông quan cho nơi cấp giấy xác nhận và cơ quan chuyên trách về bảo vệ môi trường tại nơi sở tại thông qua cổng thông tin một cửa điện tử quốc gia.
 • Nơi cấp giấy xác nhận, cơ quan chuyên trách về bảo vệ môi trường cấp tình có quyền kiểm tra, thanh tra đột xuất các quy trình nhập khẩu, sản xuất; giám định chất lượng của phế liệu nhập khẩu theo quy định của Pháp luật hiện tại
 • Nếu như phế liệu nhập khẩu có chứng từ giám định không đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, phía Hải quan sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng về vấn đề môi trường để xem xét và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều kiện miễn kiểm tra chất lượng khi tiến hành nhập khẩu phế liệu

Cá nhân và đơn vị tiến hành thủ tục nhập khẩu nguyên liệu và các loại phế thải phục vụ sản xuất phải đáp ứng được các điều kiện dươi đây để được miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu:

 • Phế liệu nhập khẩu có cùng loại, tên, thông số kỹ thuật, nhà cung cấp,…đã có kết quả chứng nhận và giám định chất lượng được thựa nhận bởi pháp luật hiện hành
 • Sau khi đã nhập khẩu 5 lần phế liệu và phế liệu nhập khẩu đã có chứng từ giám định chất lượng phù hợp với quy chuẩn an toàn môi trường, được bộ tài nguyên và môi trường xác nhận qua văn bản miễn kiểm tra chất lượng
 • Cá nhân hoặc đơn vị nhập khẩu đã lập chứng từ điện tử đề nghị miễn kiểm tra chất lượng gửi đến bộ tài nguyên và môi trường thông qua cổng thông tin một của Quốc gia
Thủ tục nhập khẩu phế liệu
Thủ tục nhập khẩu phế liệu

Trên đây là các thông tin về thủ tục nhập khẩu phế liệu mà khách hàng cần quan tâm khi tiến hành nhập khẩu phế liệu về Việt Nam. Nếu như khách hàng còn có thắc mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại OZ Việt Nam chúng tôi thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để được đội nhóm chăm sóc khách hàng tiến hành giải đáp các thắc mắc và tiến hành tư vấn các dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OZ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 57, ngõ 481 Ngọc Lâm , P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Hotline: 0972433318

Email: xnkngantin@gmail.com

Website: thutucxuatnhapkhau.com

 

Đánh giá post