Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân – một khái niệm quan trọng và không thể thiếu trong quá trình quản lý thuế của mỗi cá nhân. Hiểu đúng về thủ tục này, cũng như cách thức hoàn thuế hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa nguồn thu nhập của mình.

Hãy cùng khám phá bài viết này để nắm bắt thông tin chi tiết, hướng dẫn từng bước thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân, cũng như những lưu ý quan trọng giúp bạn hoàn thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007
 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung lần đầu bởi Luật số 26/2012/QH13
 • Luật này thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung lần 2 bởi Luật số 71/2014/QH13
 • Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể hiểu một cách đơn giản là việc cá nhân nộp thuế sẽ nhận được lại một khoản tiền thuế thu nhập cá nhân mà chính cá nhân đó đã nộp khi thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật và cần có yêu cầu hoàn trả gửi Cơ quan Thuế, đồng thời cũng cần đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định.

Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân sẽ được hoàn thuế trong các trường hợp dưới đây:

 • Thứ nhất khi số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp
 • Thứ hai là khi cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
 • Thứ ba là các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để cá nhân có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân cần đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

 • Cá nhân có số tiền phải nộp khi quyết toán nhỏ hơn số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã nộp trong kỳ.
 • Tại thời điểm đề nghị hoàn thuế thì cá nhân đã có mã số thuế.
 • Với các cá nhân mà đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì:
  • Việc hoàn thuế của cá nhân sẽ được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cần thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Nếu còn số thuế nộp thừa sau khi bù trừ thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế khi có đề nghị hoàn trả.
 • Với cá nhân mà thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể tiến hành lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng một cơ quan thuế.
 • Trong trường hợp cá nhân phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng lại chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thì sẽ không áp dụng phạt với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Cơ quan thuế sẽ không chủ động hoàn cho người nộp thuế. Do đó, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp 1: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập được uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay người lao động.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ bao gồm:

 • Một là văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC
 • Hai là văn bản ủy quyền căn cứ theo quy định đối với trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện các thủ tục để tiến hành hoàn thuế (ngoại trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế)
 • Ba là bàng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I của Thông tư này (áp dụng với tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

Lưu ý: 

 • Nếu doanh nghiệp muốn nộp trực tiếp thì cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân rồi đem nộp tại cơ quan thuế
 • Nếu doanh nghiệp nộp trực tuyến thì cần truy cập vào phần mềm HTTK rồi kết xuất XML. Cá nhân cần scan các chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân rồi đính vào file word hoặc exel để sau đính kèm vào mục “Tra cứu” sau khi hoàn thành việc nộp Giấy đề nghị hoàn thuế.
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước - mẫu 01/HT

Trường hợp 2: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế.

Nếu cá nhân có số thuế nộp thừa thì không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế nữa mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị được hoàn vào chỉ tiêu [47] – “số thuế hoàn trả vào tài khoản của người nộp thuế” hoặc ghi vào chỉ tiêu số [49]- “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN khi tiến hành quyết toán thuế.

Người nộp thuế có thể nộp Tờ khai quyết toán theo 2 cách: nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến

Cách 1:  Đối với trường hợp nộp trực tiếp thì cá nhân cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ, tài liệu dưới đây để nộp trực tiếp đến cơ quan thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN
 • Bản kê 02-1/BK-QTT-TNCN
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (chính là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp đã cấp cho bạn)
 • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
 • Bản chụp hợp đồng lao động (Với trường hợp quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh)
 • Hay sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (Với trường hợp quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi mà cá nhân cư trú)

Cách 2: Đối với trường hợp nộp trực tiếp. Người nộp thuế cần làm Tờ khai Quyết toán số 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML. Sau đó tiến hành nộp qua 1 trong 2 trang web này: https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn.

>> Xem thêm: Quản lý thuế đối với hàng xuất nhập khẩu

Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trong trường hợp: Các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế thì cá nhân cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hồ sơ hoàn thuế gửi doanh nghiệp. Lúc đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Trong trường hợp: Cá nhân tự làm hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Căn cứ theo Công văn 636/TCT-DNNCN:

 • Cá nhân cư trú mà có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi đồng thời thuộc diện tự khai thuế trong năm thì tiến hành nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi mà cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Với trường hợp cá nhân mà có thu nhập tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp lại vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân tiến hành nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trong trường hợp mà cá nhân không xác định được nguồn thu lớn nhất trong năm thì cá nhân có thể tự lựa chọn nơi cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi mà cá nhân cư trú.
 • Cá nhân cư trú mà có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên thì tiến hành nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:
  • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì tiến hành nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trong trường hợp mà cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế ngay tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. 
  • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc đồng thời tại nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng thì không tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi mà cá nhân cư trú. Trường hợp  mà cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì tiến hành nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi mà cá nhân cư trú.
  • Trường hợp mà cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng lao động nhưng dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ mà có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì tiến hành nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi mà cá nhân cư trú.
  • Cá nhân cư trú mà trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một hoặc nhiều nơi nhưng mà tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì cơ quan thuế nơi mà cá nhân cư trú sẽ là nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Một số thắc mắc hay gặp khi hoàn thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
https://zalo.me/90387697295277674

Có mấy cách hoàn thuế hiện nay?

Mọi người hay có câu hỏi là sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân bằng cách nào thì câu trả lời là có 2 cách làm phổ biến:
Cách 1: có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp trả lương để làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Cách 2: Cá nhân có thể tự tiến hành thực hiện thủ tục của mình (áp dụng với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở nên đồng thời là không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế).

Cách tính số thuế cá nhân nộp thừa được hoàn thế nào?

Khi cá nhân muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân của mình thì thường muốn biết cách tính hoàn thuế, số tiền hoàn thuế là bao nhiêu, thừa hay thiếu thuế thu nhập cá nhân. Muốn biết được thì các bạn cần phải làm quyết toán theo 1 trong 2 hình thức: ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập (nếu đủ điều kiện) hoặc tự làm quyết toán trực tuyến với cơ quan thuế,

Ta sẽ tính theo công thức sau:
Số thuế TNCN nộp thừa = Số thuế TNCN đã nộp – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế

Cá nhân Có quyền lợi hoàn thuế trong trường hợp nào

Khi thuộc 1 trong 3 trường hợp dưới đây thì sẽ được hoàn thuế:
Cá nhân có số tiền phải nộp khi quyết toán nhỏ hơn số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã nộp trong kỳ.

Người lao động đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Các trường hợp khác được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khi nào sẽ nhận được tiền thuế trả lại?

Thời gian được nhận tiền hoàn thuế được chia theo loại hồ sơ, cụ thể :
– Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thời gian hoàn sẽ là 6 ngày.
– Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì thời gian hoàn thuế sẽ là 40 ngày.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mà chúng tôi – OZ Freight muốn cung cấp cho các bạn. Nếu các bạn vẫn còn vướng mắc nào hãy để lại comment dưới bài viết này hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0972 để được tư vấn chi tiết hơn!

5/5 - (1 bình chọn)