Tag Archives: incoteam

Tải xuống Incoterm 2020

tải xuống incoteam 2020 bản tiếng việt

Incoterms 2020 tải về mới đây đã được ICC (International Chamber of Commerce) công bố. Incoterms có rất nhiều phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản ứng với một thời điểm nhất định của sự phát triển của nền kinh tế thế giới và có tính kế thừa của các phiên bản trước. bạn tải xuống và sử dụng trong hợp đồng ngoại thương.