Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Để tiến hành thủ tục nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, bao gồm từ việc nộp bộ hồ sơ hợp lệ cho đến các thủ tục hải quan khác. Trong đó, có yêu cầu là doanh nghiệp phải nộp Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm đến bộ, ban ngành có thẩm quyền.

Căn cứ pháp luật

  • Nghị định 32/2012/NĐ-CP: Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
  • Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Văn hóa phẩm là gì?

Văn hóa phẩm là các tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu dùng để làm gì?

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu là một văn bản mà doanh nghiệp gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền khi muốn thực hiện hoạt động nhập khẩu văn hóa phẩm.

Mục đích của đơn này là được sử dụng để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và là một phần cần thiết trong bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ. Nó cung cấp căn cứ cho cơ quan thẩm quyền xem xét và quyết định về việc cấp hoặc không cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép

Dưới đây là mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

…, ngày ……. tháng ……. năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM

Kính gửi: Sở Văn hóa – Thông tin thành phố ….

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: ……………………………………

– Địa chỉ: ……..……………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:

Số lượng, loại văn hóa phẩm: ………………………………………………………………

Nội dung văn hóa phẩm: ……………………………………………………………………….

– Gửi từ: ………………………………………………………………………………………………

– Đến: …………………………………………………………………………………………………

– Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………….…

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý, sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của cơ quan chủ quản

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chứ
c)

Hướng dẫn điền Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

(1) Cơ quan cấp phép: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch của tỉnh… 

(2) Thông tin cá nhân: Ghi rõ tên cá nhân theo giấy khai sinh, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức theo điều lệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

(3) Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ chi tiết bao gồm số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố… 

(4) Loại văn hóa phẩm: Các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim, băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh; Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh hoặc Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể. 

(5) Nội dung: Ghi tổng quát thể hiện rõ nội dung của văn hóa phẩm. 

(6), (7) Địa chỉ gửi: Ghi rõ địa chỉ, gửi từ đâu đến đâu. 

(8) Mục đích sử dụng: Ghi rõ mục đích sử dụng của văn hóa phẩm. 

(9) Ký tên và thông tin người đề nghị: Người đề nghị ký tên và ghi rõ họ tên, nếu là cơ quan tổ chức thì sử dụng con dấu (nếu có).

Nộp đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ở đâu?

Đơn xin cấp giấy phép được nộp cùng các tài liệu chứng từ khác như Giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung của phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp trong trường hợp nhập khẩu di vật, cổ vật; vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có) để tạo thành bộ hồ sơ hợp lệ.

Bộ hồ sơ này được nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch có thẩm quyền hoặc theo đường bưu điện.

Thời gian xử lý bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Trong vòng 02 ngày làm việc, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép cho hoạt động nhập khẩu. 

Trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần yêu cầu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để quyết định việc cấp phép nhập khẩu, thời hạn cấp phép có thể kéo dài nhưng không vượt quá 10 ngày làm việc. 

Nếu không được cấp giấy phép, cơ quan sẽ cung cấp một văn bản chính thức để nêu rõ lý do không cấp phép. Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa là 12 ngày làm việc.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ theo địa chỉ Hotline 0972 433 318 để được tư vấn hỗ trợ chi tiết, nhanh chóng nhất.

Đánh giá post