Category Archives: ECUS VNACCS

Hiểu về Ecus là khâu quan trọng nhất trong quá trình khai báo hải quan điện tử. Với Tài khoản VNACCS là bước kết nối quan trọng công ty bạn với cổng thông tin một cửa quốc gia.