Category Archives: KTCL Bộ Khoa học và Công nghệ

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI LEGO NHẬP KHẨU

nhập khẩu đồ chơi lego

Đồ chơi Lego nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 nên khi nhập khẩu phải làm kiểm tra chất lượng. Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi Lego nhập khẩu nhanh chóng và chuyên nghiệp.