Category Archives: KTCL Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 18/2009/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ———– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 18/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009   THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỘC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỘC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Theo quyết đinh 3810/2019 STT Tên hàng hóa Tên QCVN Mã HS (theo Thông tư 65/2017/TT -BTC) Tên văn bản áp dụng Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu I Xăng, nhiên liệu điezen

Thông tư số: 23/2013/TT-BKHCN Thông tư số: 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 của bộ Khoa học và công nghệ

Thông tư số: 23/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI LEGO NHẬP KHẨU

nhập khẩu đồ chơi lego

Đồ chơi Lego nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 nên khi nhập khẩu phải làm kiểm tra chất lượng. Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi Lego nhập khẩu nhanh chóng và chuyên nghiệp.