Category Archives: KTCL Bộ Công Thương

KTCL Bộ Công Thương

Nghị định 113/2017/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật hóa chất

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT Căn cứ Luật tổ chức Chính

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hóa chất hoặc chất hóa học là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có các

Quyết định số: 1325A/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Quyết định số: 1325A/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục hiển thị các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Thông tư số 55/2014/TT-BCT

Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT ngày 12 tháng 1 năm 2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học