Category Archives: KTCL Bộ Công Thương

KTCL Bộ Công Thương

Thông tư 30/2011/TT-BCT Quy định về giới hạn hàm lượng của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 30/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 3 STT Tên sản phẩm, hàng hóa Thông tư số 65(i) Mã số HS theo Thông tư số 65 Sản phẩm cụ thể theo Thông tư số 29(ii) Mã số HS theo Thông tư

MSDS (Materiak Safety Data Sheet) là gì?

MSDS (Material safety data sheet) là gì?

MSDS (Materiak Safety Data Sheet) là gì? 1. MSDS là gì? MSDS MSDS là Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (tiếng Anh viết tắt MSDS từ Material Safety Data Sheet). Là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất. Nó được đưa ra để

Thông tư 40/2011/TT-BCT Quy định về khai báo hóa chất

bộ công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT Căn cứ Nghị định số 189/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính

Nghị định 113/2017/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật hóa chất

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT Căn cứ Luật tổ chức Chính

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hóa chất hoặc chất hóa học là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có các

Quyết định số: 1325A/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Quyết định số: 1325A/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục hiển thị các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Thông tư số 55/2014/TT-BCT

Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT ngày 12 tháng 1 năm 2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học