Category Archives: Dịch vụ xin giấy phép

Dịch vụ xin giấy phép Xuất nhập khẩu tại OZ Việt  Nam

  1. Hợp đồng thương mại (Sales Contract)
  2. Vận đơn, chứng từ vận tải (Bill of lading, Airway bill…vv)
  3. Giấy chứng nhận xuất xứ (CO – Certificate of Original)
  4. Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice)
  5. Bảng kê chi tiết (Packing list)
  6. Giấy chứng nhận chất lượng (CQ – Certificate of Quality)
  7. Chứng nhận kiểm định (CA – Certificate of Analysis) (Tuỳ từng lô hàng)
  8. Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate) (Tuỳ từng lô hàng)
  9. Giấy chứng nhận hun trùng (Fumigation Certificate) (Tuỳ từng lô hàng)..