Category Archives: Dịch vụ ủy thác nhập khẩu

Ủy thác nhập khẩu là việc thuê ngoài (outsourcing) một đơn vị kinh doanh ( thương nhân) dịch vụ nhập khẩu để tổ chức và thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa cho bên nhập khẩu. Hay nói cách khác, đây là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự ký kết hợp đồng ngoại thương và tiến hành các thủ tục nhập khẩu liên quan mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện.

Ủy thác nhập khẩu là gì ? Ưu điểm và hạn chế trong hoạt động ủy thác

ủy thác nhập khẩu là gì

Ủy thác nhập khẩu là hình thức được các doanh nghiệp mới, muốn nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài ưu tiên sử dụng . Nhưng đề hiểu rõ chi tiết về dịch vụ này thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể nắm được. Bây giờ, hãy cũng chúng tôi đi tìm hiểu