Category Archives: ATTP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ATTP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn Bản pháp luật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Các văn bản pháp luật liên quan đến Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu   1 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM MUỐI NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN Căn cứ Nghị định

Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT Quy định kiểm tra cơ sở vật chất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________   Số: 45/2014/TT-BNNPTNT   Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014     THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư

Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   Số: 75 /2011/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  31  tháng  10   năm 2011   THÔNG TƯ Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

Bạn có hiểu rõ quy trình nhập khẩu thực phẩm đông lạnh? Các bước thực hiện và các loại giấy phép cần chuẩn bị để tiến hành nhập khẩu thực phẩm đông lạnh.

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC

BỘ Y TẾ – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN GHI NHÃN HÀNG HÓA

Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT Trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO, CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THỦY SẢN

Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT Quy định về truy nguồn gốc và thu hồi sản phẩm lĩnh vực thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 03/2011/TT-BNNPTNT      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011     THÔNG TƯ Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 185/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ