Category Archives: ATTP Bộ Công thương

ATTP Bộ Công thương

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phô mai

thủ tục nhập khẩu phô mai

Phô mai ngày nay được sử dụng vào rất nhiều các món ăn tại Việt Nam vì vậy bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy rất nhiều các sản phẩm phô mai nhập khẩu ở siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi. Vậy hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thủ tục nhập khẩu

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC

BỘ Y TẾ – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN GHI NHÃN HÀNG HÓA

Quyết định số: 4755/QĐ-BCT về việc công bố danh mục sản phảm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm

Quyết định số: 4755/QĐ-BCT về việc công bố danh mục sản phảm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan

Văn bản hợp nhất số: 09/VBHN-BCT quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Công thương

Văn bản hợp nhất số: 09/VBHN-BCT quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Công thương